Den fulde tekst
L 145
Forslag til lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven. (Ændringer i lyset af lov om offentlighed i forvaltningen).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 7/2 13
Fremsat skr 7/2 13
1.beh 26/2 13
Betænkning 28/5 13
2.beh 30/5 13
Lovf som vedt 4/6 13
3.beh 4/6 13
Lov nr 638 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 145, L 144 og L 146
Ordførere: (1.beh) Jan E. Jørgensen (V), Julie Skovsby (S), Pia Adelsteen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven foretages en række ændringer i forvaltningslovens og retsplejelovens regler om aktindsigt af dels indholdsmæssig, dels redaktionel karakter med henblik på at skabe parallelitet mellem på den ene side offentlighedsloven og på den anden side forvaltningsloven og retsplejeloven, hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.
Loven bygger på overvejelserne i Offentlighedskommissionens betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven og skal ses i sammenhæng med lov nr. 606 af 12. juni 2013 og lov nr. 639 af 12. juni 2013.
Loven træder i kraft den 1. januar 2014.