Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion

§ 1

I bekendtgørelse nr. 128 af 21. februar 2011 om udbetaling af mobilitetsfremmende ydelser inden for landets grænser fra Arbejdsgivernes Elevrefusion foretages følgende ændring:

1. Overalt i bekendtgørelsen ændres »Elevrefusion« til: »Uddannelsesbidrag«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013 og har virkning fra den 1. januar 2013.

Bestyrelsen for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, den 12. marts 2013

Ole Bonde Larsen

/ Henrik Gade Jepsen