Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2013
Bilag 2 Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2013
Bilag 3 Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013
Bilag 4 Måltidsfradag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013
Bilag 5 Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1.januar 2013
Bilag 6 Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013
Den fulde tekst

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

(Til samtlige ministerier mv.)

I medfør af Finansministeriets cirkulære af 30. juni 2000 om tjenesterejseaftalen (Perst. nr. 057-00) reguleres satserne for godtgørelse af merudgifter på tjenesterejser hver 1. januar, jf. aftalens kapitel 7. Aftalen er indgået med centralorganisationerne.

Dette cirkulære erstatter det tidligere udsendte cirkulære af 20. december 2012 om satsregulering pr. 1. januar 2013. Den eneste ændring er, at satserne for hoteldispositionsbeløb for Danmark i bilag 5 er forhøjet, så der tages højde for, at der er sket en ændring af priserne i Hotelaftalen for Danmark. Hertil kommer, at den reducerede sats for Færøerne er rettet til 970 kr.

Høj og lav sats (bilag 1) for kørsel i egen bil er ændret i 2013 som følge af, at Skatterådet har forhøjet satserne.

Godtgørelse for tjenstlig kørsel på cykel eller knallert (bilag 1) vil pr. 1. januar 2013 stige til 51 øre pr. kilometer som følge af, at Skatterådet har forhøjet satserne. Der er ikke længere et maksimum pr. år for cykelgodtgørelse.

Satserne i bilag 2, 3, 4 og 6 er uændrede i 2013 i forhold til 2012 som følge af uændrede satser i skattelovgivningen.

Hoteldispositionsbeløbene (bilag 5) for 2013 er i flere tilfælde ændret i op- eller nedadgående retning i forhold til 2012, idet beløbet for hvert enkelt land er baseret på den højeste gennemsnitspris af gennemsnitspriserne for de 2 mest besøgte byer i det enkelte land. Hertil er lagt den forventede stigning i overnatningspriser i 2013 i forhold til 2012. Hoteldispositionsbeløb for Danmark er baseret på Moderniseringsstyrelsens hotelaftale for Danmark.

Satserne pr. 1. januar 2013 fremgår af:

Bilag 1: Transportgodtgørelse

Bilag 2: Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne

Bilag 3: Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland

Bilag 4: Måltidsfradrag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Bilag 5: Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet

Bilag 6: Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland

Ikrafttræden

Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2013. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 5. marts 2012 (Modst nr. 009-12).

Moderniseringsstyrelsen, den 18. februar 2013

David Sembach Nielsen


Bilag 1

Transportgodtgørelse pr. 1. januar 2013

Biler og motorcykler

§ 14. Almindelig godkendt kørsel: 2,13 kr. pr. km

§ 15. Kørsel i henhold til bemyndigelse:

Indtil 20.000 km i et kalenderår 3,82 kr. pr. km

Ud over 20.000 km i et kalenderår 2,13 kr. pr. km

§ 16. Kørsel i udlandet:2,13 kr. pr. km

Knallerter og cykler

§ 17. Der ydes godtgørelse med 51 øre pr. km.


Bilag 2

Time- og dagpenge samt procentgodtgørelse i Danmark og på Færøerne pr. 1. januar 2013

A. Time- og dagpenge

   
Dagpenge 1)
Kr.
Timepenge 1)
Kr.
I
Ureducerede satser
390,00 2) 3)
16,25 2) 3)
       
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark
292,50 2) 3)
12,19 2) 3)
       
III
Satser reduceret med 1/6 på Færøerne
325,00 2) 3)
13,54 2) 3)
       

B. Procentgodtgørelse)

Procentgodtgørelse udgør 113,75 kr. pr. døgn.

1) Der kan aldrig samtidig ydes både time- og dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 20, stk. 2.

2) Satserne for time- og dagpenge er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale herom. Satserne kan dog ikke overstige:

I Reducerede satser: Dagpenge 455 kr. og timepenge 18,96 kr.

II Satser reduceret med 1/4 i Danmark: Dagpenge 341,25 kr. og timepenge 14,22 kr.

III Satser reduceret med 1/6 på Færøerne: Dagpenge 379,17 kr. og timepenge 15,80 kr.

3) Måltidsfradrag foretages i overensstemmelse med bilag 4.


Bilag 3

Dagpenge og procentgodtgørelse i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013

 
Dagpenge 1) 2)
Kr.
Procentgodtgørelse 1)
Kr.
Europa
   
Belgien
455
113,75
Bulgarien
337 3)
101,10 3)
Cypern
455
113,75
Estland
455
113,75
Finland
455
113,75
Frankrig
455
113,75
Grækenland
455
113,75
Grønland
455
113,75
Holland
455
113,75
Irland
455
113,75
Island
455
113,75
Italien
455
113,75
Letland
455
113,75
Litauen
455
113,75
Luxembourg
455
113,75
Norge
455
113,75
Polen
455
113,75
Portugal
455
113,75
Rumænien
455
113,75
Rusland
455
113,75
Schweiz
455
113,75
Slovakiet
322 3)
96,60 3)
Spanien
455
113,75
Storbritannien
455
113,75
Sverige
455
113,75
Tjekkiet
455
113,75
Tyrkiet
455
113,75
Tyskland
455
113,75
Ukraine
455
113,75
Ungarn
455
113,75
Østrig
455
113,75
Afrika
   
Elfenbenskysten
455
113,75
Kenya
455
113,75
Marokko
455
113,75
Mozambiqui
302 3)
90,60 3)
Sydafrika
250 3)
75,00 3)
Tanzania
455
113,75
Tunesien
357 3)
107,10 3)
Zambia
344 3)
103,20 3)
Zimbabwe
260 3)
78,00 3)
Ægypten
347 3)
104,10 3)
Amerika
   
Argentina
455
113,75
Bolivia
260 3)
78,00 3)
Brasilien
455
113,75
Canada
455
113,75
Chile
455
113,75
Colombia
344 3)
103,20 3)
Cuba
363 3)
108,90 3)
Mexico
455
113,75
USA
455
113,75
Venezuela
455
113,75
Asien
   
Arabiske Emirater, De forenede
455
113,75
Bangladesh
344 3)
103,20 3)
Bhutan
189 3)
56,70 3)
Filippinerne
455
113,75
Hong Kong
455
113,75
Indien
250 3)
75,00 3)
Indonesien
455
113,75
Iran
260 3)
78,00 3)
Israel
455
113,75
Japan
455
113,75
Jordan
455
113,75
Kina
455
113,75
Korea (Syd)
455
113,75
Kuwait
455
113,75
Malaysia
255 3)
76,50 3)
Nepal
211 3)
63,30 3)
Oman
455
113,75
Pakistan
214 3)
64,20 3)
Qatar
455
113,75
Saudi Arabien
455
113,75
Singapore
455
113,75
Syrien
455
113,75
Thailand
311 3)
93,30 3)
Australien
   
Australien
455
113,75
New Zealand
455
113,75
Ikke særligt nævnte lande
455
113,75
     

1) Der kan aldrig samtidig ydes både dagpenge og procentgodtgørelse. Procentgodtgørelse ydes alene i det tilfælde, der er nævnt i tjenesterejseaftalens § 21, stk. 2.

2) Måltidsfradag foretages i overensstemmelse med bilag 4.

3) Dagpengesatsen og procentgodtgørelsen (her på 30 pct.) er højere i det omfang, der efter tjenesterejseaftalens § 22, stk. 3, er indgået lokal aftale om højere dagpenge. Dagpenge kan dog ikke overstige 455,00 kr. og procentgodtgørelse kan ikke overstige 113,75 kr.


Bilag 4

Måltidsfradag i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013

Time- og dagpengene skal reduceres, hvis den ansatte får gratis måltider i tilknytning til tjenesterejsen.

Fradraget foretages i den time- og dagpengesats, der er gældende, jf. herved bilag 2 med note 2 og bilag 3 med note 3.

Fradraget udgør følgende:

       
Morgenmad
15 pct.
   
Frokost
30 pct.
   
Middag
30 pct.
   
Fuld kost
75 pct.
   
       

Fremkommer der en tredje decimal på 5 eller mere afrundes opad til nærmeste hele ørebeløb, ellers nedad.

Eksempel 1

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 390 kr. følgende:

       
Morgenmad
58,50 kr.
   
Frokost
117,00 kr.
   
Middag
117,00 kr.
   
Fuld kost
292,50 kr.
   
       

Eksempel 2

Fradragene udgør ved en ureduceret sats på 455 kr. følgende:

       
Morgenmad
68,25 kr.
   
Frokost
136,50 kr.
   
Middag
136,50 kr.
   
Fuld kost
341,25 kr.
   
       


Bilag 5

Hoteldispositionsbeløb i Danmark, på Færøerne og i udlandet pr. 1.januar 2013

A. Danmark og Færøerne

     
I
Ureducerede satser:
 
     
 
Hovedstadsområdet
1.050 kr.
 
Århus
1.050 kr.
 
Øvrige land
1.050 kr.
 
Færøerne
1.160 kr.
     
II
Satser reduceret med 1/4 i Danmark:
 
     
 
Hovedstadsområdet
790 kr.
 
Århus
790 kr.
 
Øvrige land
790 kr.
     
III
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne
970 kr.
     

B. Udlandet

       
Belgien
EUR
180
 
Canada
CAD
210 + tax
 
Finland
EUR
155
 
Frankrig
EUR
170
 
Grækenland
EUR
180
 
Holland
EUR
140
 
Irland 1)
EUR
120
 
Island
ISK
36.000
 
Italien
EUR
150
 
Luxembourg
EUR
150
 
Norge
NOK
1.405
 
Portugal
EUR
120
 
Schweiz
CHF
245
 
Spanien
EUR
155
 
Storbritannien
GBP
160
 
Sverige
SEK
1.705
 
Tyskland
EUR
115
 
USA (New York og Washington D.C.)
USD
325 + tax
 
USA (I øvrigt)
USD
255 + tax
 
Østrig
EUR
145
 
       

1) Opmærksomheden henledes på, at EU-formandskabet for 1. halvår af 2013 afholdes i Dublin, Irland. Carson Wagonlit Travel har vurderet, at hotelpriserne i Dublin hæves betydeligt under formandskabet. I den forbindelse henledes opmærksomheden på tjenesterejseaftalens § 28, stk. 3. Der kan således i særlige tilfælde afholdes større udgifter til hoteller, såfremt tjenestestedet konkret vurderer, at det ikke er muligt at holde udgiften inden for det fastsatte maksimum.


Bilag 6

Udokumenteret nattillæg i Danmark, på Færøerne, i udlandet og i Grønland pr. 1. januar 2013

I
   
Ureduceret sats:
195,00 kr.
 
     
II
   
Sats reduceret med 1/4 i Danmark:
146,25 kr.
 
     
III
   
Sats reduceret med 1/6 på Færøerne:
162,50 kr.
 
     
IV
   
Sats reduceret med 1/4 i udlandet og i Grønland:
146,25 kr.
 
     

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 002-13