Den fulde tekst
L 149
Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).
Af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen (S)).
Lovf som fremsat 20/2 13
Fremsat skr 20/2 13
1.beh 26/2 13
Betænkning 2/4 13
2.beh 16/4 13
Lovf som vedt 23/4 13
3.beh 23/4 13
Lov nr 413 af 29. april 2013
Ordførere: (1.beh) Louise Schack Elholm (V), Annette Lind (S), Karina Adsbøl (DF), Andreas Steenberg (RV), Pernille Vigsø Bagge (SF), Lars Dohn (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen).
Efter 1.beh henvist til Udvalget for Landdistrikter og Øer(ULØ).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at en kommunalbestyrelse kan tillade, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål og på et senere tidspunkt vender tilbage til helårsbeboelse. Loven er et led i regeringens indsats imod forfald af boliger i områder med affolkning i landdistrikterne.
Afstemning:
Vedtaget
101 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, LA, KF)
8 stemmer imod forslaget (EL)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget