Den fulde tekst
L 156
Forslag til lov om elektrificering af jernbanen.
Af transportministeren (Henrik Dam Kristensen (S)).
Lovf som fremsat 27/2 13
Fremsat skr 27/2 13
1.beh 12/3 13
Betænkning 2/5 13
2.beh 14/5 13
Lovf som vedt 21/5 13
3.beh 21/5 13
Lov nr 609 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Kristian Pihl Lorentzen (V), Benny Engelbrecht (S), Kim Christiansen (DF), Andreas Steenberg (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL), Leif Mikkelsen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) transportministeren (Henrik Dam Kristensen).
Efter 1.beh henvist til Transportudvalget(TRU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven indebærer, at transportministeren bemyndiges til at undersøge, projektere og etablere de nødvendige anlæg med henblik på at elektrificere statslige jernbanestrækninger. Bemyndigelsen vil først blive anvendt på strækningen Esbjerg-Lunderskov, derefter på Køge Nord-Næstved og på et senere tidspunkt – når der foreligger politiske aftaler herom – på andre statslige jernbanestrækninger.
Afstemning:
Vedtaget 106 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF) 0 stemmer imod forslaget 0 stemmer hverken for eller imod forslaget