Den fulde tekst
L 163
Forslag til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).
Af forsvarsministeren (Nick Hækkerup (S)).
Lovf som fremsat 27/2 13
Fremsat skr 27/2 13
1.beh 19/3 13
Betænkning 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 28/5 13 Tillæg H
2.beh 28/5 13
Lovf som vedt 30/5 13
3.beh 30/5 13
Lov nr 602 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Troels Lund Poulsen (V), Bjarne Laustsen (S), Marie Krarup (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Jonas Dahl (SF), Pernille Skipper (EL), Villum Christensen (LA), Lene Espersen (KF).
Ministre: (1.beh) forsvarsministeren (Nick Hækkerup).
Efter 1.beh henvist til Forsvarsudvalget(FOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven bygger på betænkning nr. 1529/2012 om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), som blev afgivet af Udvalget vedrørende Politiets og Forsvarets Efterretningstjenester den 24. februar 2012, og loven svarer i det væsentligste til udvalgets lovudkast. Loven skal også ses i sammenhæng med L 161 om Politiets Efterretningstjeneste, der ligeledes bygger på betænkning nr. 1529/2012.
Lovens hovedpunkter er følgende:
- Samling af lovreguleringen af FE i en selvstændig lov om FE
- Regulering af FE's indsamling, indhentning og anden behandling af oplysninger
- Oprettelse af et uafhængigt tilsyn med efterretningstjenesterne til afløsning af Wamberg-udvalget
- Regulering af adgangen til indsigt i oplysninger hos FE.
Loven udmønter den politiske aftale af 26. februar 2013 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om at gennemføre en selvstændig lovregulering af Forsvarets Efterretningstjenestes virksomhed og at etablere et særligt tilsynsorgan til at styrke kontrollen med Forsvarets Efterretningstjenestes behandling af oplysninger om fysiske og juridiske personer, der er hjemmehørende i Danmark.