Den fulde tekst
L 151
Forslag til lov om finansielle rådgivere.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 27/2 13
Fremsat skr 27/2 13
1.beh 14/3 13
Betænkning 16/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 13 Tillæg H
2.beh 23/5 13
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 599 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven fastslås, at ikkefinansielle virksomheder, der yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugerne, skal have Finanstilsynets tilladelse som finansiel rådgiver. Medlemmer af bestyrelsen eller direktionen i disse virksomheder skal opfylde krav til egnethed og hæderlighed, og virksomheden skal bl.a. tegne en ansvarsforsikring. Loven stiller derudover krav om, at ansatte, som yder rådgivning, skal leve op til lovens kompetencekrav.
Herudover indeholder loven regler om god skik, om håndtering af interessekonflikter og om, hvornår en finansiel rådgiver må betegne sig selv som værende uafhængig.
Finanstilsynet skal føre tilsyn med loven. Derudover får Forbrugerombudsmanden mulighed for at anlægge sag vedrørende handlinger, der strider mod redelig forretningsskik og god praksis, samt mulighed for at behandle visse af lovens strafbelagte bestemmelser.