Den fulde tekst
L 165
Forslag til lov om Offerfonden.
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 28/2 13
Fremsat skr 28/2 13
1.beh 19/3 13
Betænkning 7/5 13
2.beh 23/5 13
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 603 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 165 og L 166
Ordførere: (1.beh) Karsten Lauritzen (V), Ole Hækkerup (S), Kim Christiansen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Pernille Skipper (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven har til formål at styrke indsatsen over for ofre ved at etablere en offerfond. Offerfonden har til formål at yde tilskud til projekter og aktiviteter, der generelt kan styrke viden om eller indsats til støtte for ofre for forbrydelser og trafikofre eller grupper heraf. Fondens midler anvendes til at yde tilskud til offerrådgivninger, forskning, uddannelsesindsatser, seminarer, informationsmateriale, forsøgs- og udviklingsinitiativer og lignende projekter og aktiviteter. Fonden finansieres af et nyt offerbidrag, som skal betales af lovovertrædere i visse sager.
Loven træder i kraft den 1. januar 2014.
Loven er en del af den offerpakke, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har fremlagt i samarbejde med Enhedslisten. Loven skal ses i sammenhæng med lov nr. 629 af 12. juni 2013.