Den fulde tekst
L 177
Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v. (Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 1/3 13
Fremsat skr 1/3 13
1.beh 15/3 13
Betænkning 2/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 615 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 177 og L 176
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en følgelov til lov om investeringsforeninger m.v. Med loven gennemføres ændringer i en række andre af Erhvervs- og Vækstministeriets love. Det foreslås, at forsikringsselskaber og pensionskasser, Arbejdsmarkedets Tillægspension, Lønmodtagerens Dyrtidsfond, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og firmapensionspensionskasser kan bevare deres nuværende investeringsmuligheder i specialforeninger, professionelle foreninger og fåmandsforeninger m.v.
Afstemning:
Vedtaget
105 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget