Den fulde tekst
L 176
Forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 1/3 13
Fremsat skr 1/3 13
1.beh 15/3 13
Betænkning 2/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 7/5 13 Tillæg H
2.beh 7/5 13
Lovf som vedt 16/5 13
3.beh 16/5 13
Lov nr 597 af 12. juni 2013
Beh sammen: L 176 og L 177
Ordførere: (1.beh) Kim Andersen (V), Benny Engelbrecht (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Frank Aaen (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven nyaffattes lov om investeringsforeninger m.v., så loven fremover alene regulerer danske institutter for kollektiv investering i værdipapirer og dermed investeringsforeninger, selskaber for investering med kapital, der er variabel (SIKAV'er) og værdipapirfonde. Udenlandske institutter for kollektiv investering i værdipapirer reguleres alene efter lovforslaget i forbindelse med deres markedsføring i Danmark.
Loven er en konsekvens af, at specialforeninger, godkendte fåmandsforeninger, professionelle foreninger m.v., som hidtil har været reguleret af lov om investeringsforeninger m.v., fremover foreslås reguleret af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde.
De gældende bestemmelser i lov om investeringsforeninger m.v. om investorbeskyttelse, tilladelse til at drive virksomhed, generalforsamling, ledelse, investeringsbegrænsninger, oplysningsforpligtelser, årsrapporter, ophør, tilsyn og straf m.v. videreføres uændret.
Afstemning:
Vedtaget
104 stemmer for forslaget (V, S, DF, RV, SF, EL, LA, KF)
0 stemmer imod forslaget
0 stemmer hverken for eller imod forslaget