Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1040 af 8. november 2012 om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn foretages følgende ændringer:

1. Syv steder i § 11 ændres »incl.« til: »excl.«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. marts 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 12. marts 2013

Annette Vilhelmsen

/ Hanne Kristensen