Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om behandling af sager om børnebidrag

 

Bekendtgørelse nr. 457 af 13. juni 2002 om behandling af sager om børnebidrag ophæves den 1. november 2002.

Justitsministeriet, den 24. oktober 2002

Lene Espersen

/Christian Strøyer