Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om byretternes åbningstider

§ 1. Byretterne holder åbent for personlig og telefonisk betjening på hovedtingstederne hverdage mandag til fredag kl. 8.30-15.00.

§ 2. Byretterne holder lukket på Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

§ 3. Cirkulæret træder i kraft den 1. april 2013. Samtidig ophæves Justitsministeriets cirkulære nr. 8 af 10. januar 1989 om dommerkontorernes ekspeditionstid.

Domstolsstyrelsen, den 20. marts 2013

Charlotte Münter