Den fulde tekst
L 183
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej og civile prøvesagkyndige i politiet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
Lovf som fremsat 13/3 13
Fremsat skr 13/3 13
1.beh 19/3 13
Betænkning 7/5 13
2.beh 23/5 13
Ordførere: (1.beh) Karsten Nonbo (V), Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF), Jeppe Mikkelsen (RV), Jonas Dahl (SF), Henning Hyllested (EL), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) justitsministeren (Morten Bødskov).
Efter 1.beh henvist til Retsudvalget(REU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er for det første at skabe grundlag for, at busser kan køre med op til 100 km/t på motorvej (mod 80 km/t i dag), hvis bussen opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed m.v. (såkaldte Tempo 100-busser). Formålet er for det andet at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder muligheden for at få en kørelærergodkendelse fornyet.
Lovforslag nr. L 183 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.