Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31979L0409
 
31992L0043
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.1)

§ 1

I bekendtgørelse af 1404 af 18. november 2010 om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v. foretages følgende ændring:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse:

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013.

Miljøministeriet, den 20. marts 2013

Ida Auken

/ Sven Koefoed-Hansen


Bilag 1

       
»Bilag 2
 
       
1)
Den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 55º 40' N:
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
       
 
og den del af fiskeriterritoriet, der ligger syd for breddegraden 56º N og øst for længdegraden 10º 50’ Ø:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
 
Svartbag
01.11-31.01
 
       
2)
Region Hovedstaden:
   
 
Kronhjort, kronhind og kalv
16.11-30.11
 
       
 
Dragør Kommune, Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Hvidovre Kommune, Vallensbæk Kommune, Brøndby Kommune og Ishøj Kommune:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
 
Svartbag
01.11-31.01
 
       
 
Bornholms Kommune og Ertholmene:
 
 
Då og dåhjort
ingen jagttid
 
 
Dåkalv
01.01-15.01
 
 
Ræv
ingen jagttid
 
 
Hare
01.10-31.12
 
 
Ederfugl
ingen jagttid
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
 
Agerhøne
01.10-31.10
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
 
Svartbag
01.11-31.01
 
       
3)
Region Sjælland:
   
 
Kronhjort
01.10-31.01
 
       
 
Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
       
 
Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune, Ringsted Kommune, Sorø Kommune, Slagelse Kommune, Næstved Kommune, Faxe Kommune, Stevns Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune:
 
 
Sildemåge
01.11-31.01
 
 
Sølvmåge
01.11-31.01
 
 
Svartbag
01.11-31.01
 
       
 
Øen Sejerø:
 
 
Råbuk
16.05-15.06 og 01.12-31.01
 
 
Rå og lam
01.12-31.01
 
 
Hare
01.11-15.12
 
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
 
Fasanhøne
16.11-30.11
 
 
Fasanhane
01.11-31.01
 
       
 
Øen Fejø:
   
 
Hare
16.10-15.12
 
 
Fasanhøne
16.10-31.10
 
 
Fasanhane
16.10-30.11
 
       
 
Øen Femø:
   
 
Hare
01.11-15.12
 
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
 
Fasanhøne
01.11-02.11
 
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
       
 
Øen Nyord:
   
 
Råbuk
16.05-31-05 og 01.12-15.12
 
 
Rå og lam
01.12-15.12
 
 
Hare
16.10-31.10
 
 
Agerhøne
01.10-15.10
 
 
Fasanhøne
16.10-31.10
 
 
Fasanhane
16.10-31.12
 
       
4)
Region Syddanmark:
   
       
 
Esbjerg Kommune, Vejen Kommune, Kolding Kommune, den del der ligger syd for motorvej E20 mellem Esbjerg og Kolding, Kolding Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og nord for Kolding Fjord, Fredericia Kommune og Vejle Kommune, den del der ligger øst for rute 170 mellem Vejle og Kolding og syd for Vejle Fjord:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
Den del af Kolding Kommune, der ligger vest for motorvej E45 og syd for motorvej E20:
 
 
Då, kalv og spidshjort af dåvildt:
16.11-30.11
 
       
 
Sønderborg Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
Åbenrå Kommune, den del, der ligger øst for motorvej E45:
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
Kommunerne på Fyn samt Langelands Kommune, Ærø Kommune, Sønderborg Kommune, Åbenrå Kommune, Tønder Kommune og Haderslev Kommune:
 
 
Stor skallesluger
ingen jagttid
 
 
Toppet skallesluger
ingen jagttid
 
       
 
Øen Langeland
   
 
Dåhjort
01.12-31.01
 
 
01.01-31.01
 
       
 
Øen Lyø:
   
 
Råbuk, rå og lam
01.10-15.10
 
       
 
Øen Strynø:
   
 
Hare
ingen jagttid
 
 
Fasanhøne
1. og 2. lørdag i november
 
 
Fasanhane
1. og 2. lørdag i oktober,
 
 
1. og 2. lørdag i november
samt alle lørdage i december
 
       
 
Øen Ærø:
   
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
 
Råbuk
16.06-15.07 og 01.11-30.11
 
 
Rå og lam
01.11-30.11
 
       
 
Nordfyns Kommune samt den del af fiskeriterritoriet, der indgår i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 76, Nordfyn:
 
 
Blisgås
ingen jagttid
 
       
 
Øen Als:
   
 
Råbuk
16.05-15.07 og 01.11-31.12
 
 
Rå og lam
01.11-31.12
 
 
Hare
01.11-15.12
 
 
Fasanhøne
01.11-31.12
 
 
Fasanhane
01.11-31.12
 
 
Skovsneppe
01.11-31.12
 
       
 
Øen Als i området der ligger nord for rute 8 (Asserballe Station), øst for rute 405 (Nordborgvej) og syd for Ahlmannsvej/Brokbjergvej/Karlsmindevej, jf. bilag 3:
 
 
Då, dåkalv og spidshjort af dåvildt
16.11-30.11
 
       
 
Halvøen Kegnæs:
   
 
Som for øen Als, dog råbuk, rå og lam
ingen jagttid
 
       
 
Øen Rømø:
   
 
Kronhjort, kronhind og kalv
ingen jagttid
 
       
 
Øen Mandø:
   
 
Råbuk
ingen jagttid
 
 
Rå og lam
ingen jagttid
 
       
5)
Region Midtjylland:
   
 
Sædgås
ingen jagttid
 
       
 
Lemvig Kommune*, Struer Kommune* (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune*, Herning Kommune*, Ringkøbing-Skjern Kommune** og Ikast-Brande Kommune:
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
*Dog for Herning, Holstebro, Stuer og Lemvig Kommuner:
 
 
Kalv af dåvildt
01.12-15.12
 
       
 
**Dog for Ringkøbing-Skjern Kommune:
 
 
Dåvildt
01.12-31.12
 
       
 
Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune:
 
 
Spidshjort af kronvildt
ingen jagttid
 
       
 
Den del af Ikast-Brande Kommune og Silkeborg Kommune, der ligger øst for rute 185 mellem Ikast og Ejstrupholm, nord for rute 185 mellem Ejstrupholm og Nørre Snede, vest for vejen mellem Nørre Snede og Them via Bryrup og syd for vejen mellem Them og Ikast via Sepstrup, Christianshede Stationsby og Bording og motorvejen rute 15 mellem Bording og Ikast, jf. bilag 4:
 
 
Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm. , og kalv
01.09-31.01
 
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm
01.10-31.01
 
 
Der må ikke udøves tryk- og drivjagter i perioden 1.9-30.9
   
       
 
Lemvig Kommune, Struer Kommune (bortset fra øen Thyholm), Holstebro Kommune og Skive Kommune, samt den del af Viborg Kommune, der ligger vest og syd for Hjarbæk Fjord, syd for Skals Å og vest for rute 533, Vestre Ringvej, rute 13 og 12, de dele af Herning Kommune, der ligger vest for rute 12 og nord for rute 15, og de dele af Ringkøbing-Skjern Kommune, der ligger nord for rute 15, vest for rute 467, vest for rute 11/28, nord for Skjern Å og nord for Hvide Sande, jf. bilag 5:
 
 
Spidshjort og kalv af kronvildt
01.09-31.01
 
 
Kronhjort, med mindst 9 sprosser på minimum 2 cm
01.09-31.12
 
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm
16.10-31.12
 
 
Kronhind
16.10-31.01
 
       
 
Øen Endelave:
   
 
Råbuk
01.10-08.10
 
 
Rå og lam
08.10
 
 
Hare
ingen jagttid
 
 
Agerhøne
ingen jagttid
 
       
6)
Region Nordjylland:
   
 
Sædgås
ingen jagttid
 
       
 
Den del af Vesthimmerland Kommune, der ligger syd for Limfjorden, Rebild Kommune, den del af Mariagerfjord Kommune, der ligger nord for Mariager Fjord og nord for rute 579 mellem Hobro og Skive, og den del af Aalborg Kommune, der ligger syd for Limfjorden, jf. bilag 6:
 
 
Hare
Ingen jagttid
 
       
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og vest for motorvejen mellem Aalborg og Hirtshals (E39):
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.01
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
Dog for den del af regionen, der ligger vest for E39 mellem Ålborg og Hirtshals og på øen Mors:
 
 
Dåvildt (då, kalv og spidshjort)
01-12-31.12
 
       
 
Den del af regionen, der ligger nord for rute 35 Frederikshavn – Hjørring og øst for motorvejen mellem Hjørring og Hirtshals:
 
 
Kronhjort, kronhind og kalv
01.11-31.12
 
       
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for rute E39 mellem Aalborg og Hjørring og syd for rute 35 mellem Frederikshavn - Hjørring og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og Frederikshavn, jf. bilag 7:
 
 
Kronhjort og kalv
01.12-15.12
 
 
Kronhind
ingen jagttid
 
       
 
Den del af regionen, der ligger nord for Limfjorden og øst for motorvej E45 mellem Aalborg og Fredrikshavn:
 
 
Kronhjort og kalv
01.12-15.12
 
 
Kronhind
ingen jagttid
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
 
       
 
Den del af regionen, der ligger syd for Limfjorden og vest for motorvej E45 mellem Aalborg og afkørsel 33 Haverslev og nord for vejen mellem Haverslev og Vitskøl Kloster over Aars, Havbro, Vester Hornum og Overlade, dog ikke Livø, jf. bilag 8:
 
 
Kronhjort, med mindre end 9 sprosser på minimum 2 cm. , kronhind og kalv
ingen jagttid
 
 
Dåvildt
ingen jagttid
«
       

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (EF-fuglebeskyttelsesdirektivet), EF-Tidende 1979, nr. L 103, s. 1, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende2006, nr. L 363 side 368, og dele af Rådets direktiv nr. 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (EF-habitatdirektivet), EF-Tidende 1992, nr. L 206, side 7, som ændret senest ved Rådets direktiv 2006/105/EF af 20. november 2006, EU-Tidende 2006, nr. L 363 s. 368.