Sagsforløb 2012/1 BF 86
Den fulde tekst

Fremsat den 20. marts 2013 af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL) og Finn Sørensen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om ret til fuld dagpengesats for nyudlærte

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovgivning til ikrafttræden den 1. juli 2013, så nyudlærte opnår ret til fuld dagpengesats efter 3 måneders arbejde.

Bemærkninger til forslaget

Den voksende arbejdsløshed har betydet en betydelig vækst i antallet af nyuddannede, der ikke har opfyldt arbejdskravet til at gå fra dimittendsats til fuld dagpengesats ved arbejdsløshed.

Mange nyuddannede, der ikke har optjent ret til fuld dagpengesats, forlader deres fagområde, fordi de ikke har råd til den lavere sats, og søger derfor arbejde andre steder.

Skriftlig fremsættelse

Christian Juhl (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte:

Forslag til folketingsbeslutning om ret til fuld dagpengesats for nyudlærte.

(Beslutningsforslag nr. B 86)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.