Den fulde tekst
L 187
Forslag til lov om Danpilot.
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
Lovf som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 4/4 13
Betænkning 16/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 28/5 13 Tillæg H
2.beh 28/5 13
Lovf som vedt 30/5 13
3.beh 30/5 13
Lov nr 600 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Preben Bang Henriksen (V), Karin Gaardsted (S), Hans Kristian Skibby (DF), Andreas Steenberg (RV), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Stine Brix (EL), Mette Bock (LA), Brian Mikkelsen (KF).
Ministre: (1.beh) erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen).
Efter 1.beh henvist til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget(ERU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at omdanne det statslige lodsvæsen til en selvstændig offentlig virksomhed med navnet DanPilot. Omdannelsen bygger på erfaringer med etablering af DSB, Energinet Danmark og Naviair som selvstændige offentlige virksomheder.
Staten, der er repræsenteret ved erhvervs- og vækstministeren, vil efter omdannelsen være eneejer af DanPilot, og ledelsen varetages af en bestyrelse og en direktion. Virksomhedens økonomi udskilles fra statens.
Loven udgør første skridt i den planlagte effektivisering af lodsvæsenet. Næste skridt er en analyse af, hvordan der kan skabes øget konkurrence på lodsområdet. Analysen følger op på regeringens konkurrenceudspil.