Sagsforløb 2012/1 BF 86
Den fulde tekst
B 86
Forslag til folketingsbeslutning om ret til fuld dagpengesats for nyudlærte.
Af Christian Juhl (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Finn Sørensen (EL).
Vedrørende: Beskæftigelsesministeriet.
Forsl som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 23/4 13
Ordførere: (1.beh) Hans Andersen (V), Leif Lahn Jensen (S), Bent Bøgsted (DF), Nadeem Farooq (RV), Eigil Andersen (SF), Christian Juhl (EL), Joachim B. Olsen (LA).
Ministre: (1.beh) beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen).
Efter 1.beh henvist til Beskæftigelsesudvalget(BEU).
Ved beslutningsforslaget pålagde Folketinget regeringen at fremsætte lovgivning til ikrafttræden den 1. juli 2013, så nyudlærte opnåede ret til fuld dagpengesats efter 3 måneders arbejde.