Den fulde tekst
L 199
Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Lovf som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 30/4 13
Betænkning 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 28/5 13 Tillæg H
2.beh 28/5 13
Tillægsbet 30/5 13
Tilf til tillægsbet 20/6 13
Lovf som vedt 28/6 13
3.beh 28/6 13
Lov nr 900 af 4. juli 2013
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Joachim B. Olsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Lovens formål er at begrænse udbygningen med store solcelleproduktionsanlæg, der ikke har som hovedformål at levere el til ejeren, og som det ikke var hensigten at støtte med den midlertidigt forhøjede støtte, der blev vedtaget med lov nr. 1390 af 23. december 2012 (L 86).
Loven udmønter en tillægsaftale af 19. marts 2013 til den politiske aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg (VE-anlæg) og en supplerende aftale af 11. juni med allonge af 19. juni 2013.