Den fulde tekst
L 198
Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.).
Af finansministeren (Bjarne Corydon (S)).
Lovf som fremsat 20/3 13
Fremsat skr 20/3 13
1.beh 4/4 13
Betænkning 16/5 13
2.beh 31/5 13
Lovf som vedt 4/6 13
3.beh 4/6 13
Lov nr 622 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Michael Aastrup Jensen (V), Trine Bramsen (S), Dennis Flydtkjær (DF), Marlene Borst Hansen (RV), Karen Touborg (SF), Stine Brix (EL), Leif Mikkelsen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) finansministeren (Bjarne Corydon).
Efter 1.beh henvist til Kommunaludvalget(KOU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en samlelov, der har til formål at gøre det obligatorisk for borgere – i det omfang, de kan – at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger på yderligere 20 områder. Der er altså tale om anden fase (bølge 2) af en gradvis indførelse af digital selvbetjening på flere og flere områder. Med loven sikres det endvidere, at der tages hånd om borgere med særlige behov, der af den ene eller anden årsag ikke kan anvende de digitale selvbetjeningsløsninger.
Loven er en del af udmøntningen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 fra august 2011 og et led i regeringsgrundlagets målsætning om, at al kommunikation mellem borgere, virksomheder og det offentlige skal foregå digitalt inden udgangen af 2015.