Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 samt om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1143 af 8. december 2011 om folkeskolens prøveterminer og prøvedatoer i skoleårene 2011/2012, 2012/2013 og 2013/2014 samt om begyndelsestidspunktet for elevernes sommerferie foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 1, affattes således:

»Folkeskolens afsluttende skriftlige prøver afholdes i dagene mandag den 13. maj, tirsdag den 14. maj, onsdag den 15. maj, torsdag den 16. maj, fredag den 17. maj, tirsdag den 21. maj, onsdag den 22. maj og torsdag den 23. maj 2013.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 26. april 2013

Christine Antorini

/ Kira Gandrup