Den fulde tekst
L 214
Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver. (Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.).
Af miljøministeren (Ida Auken (SF)).
Lovf som fremsat 25/4 13
Fremsat skr 25/4 13
1.beh 2/5 13
Betænkning 23/5 13
2.beh 30/5 13
Lovf som vedt 3/6 13
3.beh 3/6 13
Lov nr 645 af 12. juni 2013
Ordførere: (1.beh) Anne-Mette Winther Christiansen (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Vivi Kier (KF).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven reviderer kolonihaveloven fra 2001. Formålet er at give mulighed for, at midlertidige kolonihaveområder gøres varige, og at give mulighed for at udleje kolonihaver til en pris, der ligger under markedsværdien, for at sikre, at kolonihaver er økonomisk tilgængelige for alle. I den forbindelse etableres offentlige ventelister til alle kolonihaver.