Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af en række skatte- og afgiftslove

(Afskaffelse af hæftestraf samt indførelse af strafansvar og adgang til skønsmæssig ansættelse i forbindelse med selvangivelse af ejendomsværdiskat)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om afgift af affald og råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 20 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved lov nr. 359 af 22. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 33, stk. 2 og 3, udgår »hæfte eller«.

§ 2

I lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 816 af 12. september 1996, som ændret bl.a. ved § 5 i lov nr. 1098 af 29. september 1997 og senest ved § 4 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 3

I lov nr. 416 af 26. juni 1998 om afgift af antibiotika og vækstfremmere anvendt i foderstoffer, som ændret ved § 26 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 4

I lov om en arbejdsmarkedsfond, jf. lovbekendtgørelse nr. 917 af 4. oktober 2000, som ændret ved § 6 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 4 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 5

I lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), jf. lovbekendtgørelse nr. 561 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 27 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 6

I lov om afgift af bekæmpelsesmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 798 af 9. november 1998, som senest ændret ved § 21 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 7

I lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 843 af 4. september 2000, som ændret senest ved § 37 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 41, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 8

I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 4. september 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 8, stk. 2, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 9

I lov om afgift af visse chlorfluorcarboner og haloner (CFC-afgift), jf. lovbekendtgørelse nr. 569 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 22 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 17, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 10

I lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 166 af 24. marts 1999 og senest ved § 13 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 26, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 11

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 47 af 19. januar 2000, som ændret ved § 4 i lov nr. 460 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 93, stk. 3, udgår »hæfte eller«.

§ 12

I lov om afgift af elektricitet, jf. lovbekendtgørelse nr. 689 af 17. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 389 af 2. juni 1999 og senest ved § 31 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 13

I lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 7. oktober 1998, som senest ændret ved § 23 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 14

I lov om indskud på etableringskonto, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 24. februar 1999, som ændret ved § 6 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 11 B, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 15

I lov om afgift af visse flyrejser, jf. lovbekendtgørelse nr. 566 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 14 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 16

I lov om forskellige forbrugsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 638 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 15 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 22, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 17

I lov om afgift af naturgas og bygas, jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 3. oktober 1996, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 444 af 10. juni 1997 og senest ved § 32 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 18

I lov om investeringsfonds, jf. lovbekendtgørelse nr. 933 af 24. oktober 1996, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 958 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 19

I lov om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat), jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 3. august 1999, som ændret bl.a. ved § 34 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 3 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 74, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 20

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 808 af 24. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 21

I lov om afgift af konsum-is, jf. lovbekendtgørelse nr. 563 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 17 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 22

I lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 28 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 23

I lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, jf. lovbekendtgørelse nr. 643 af 27. august 1998, som senest ændret ved § 30 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 15, stk. 4, udgår », hæfte«.

§ 24

I lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug, jf. lovbekendtgørelse nr. 846 af 17. november 1997, som ændret ved lov nr. 1107 af 29. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 25

I lov nr. 418 af 26. juni 1998 om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m., som ændret ved § 24 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 34, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 26

I lov om afgift af gevinster ved lotterispil m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 27. juli 1993, som ændret ved § 14 i lov nr. 1223 af 27. december 1996, foretages følgende ændring:

1. I § 9, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 27

I lov om afgift af lystfartøjsforsikringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 678 af 13. juli 1994, som ændret bl.a. ved § 22 i lov nr. 1098 af 29. december 1997 og senest ved § 5 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 28

I lov om afgift af lønsum m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 674 af 15. september 1998, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og senest ved § 2 i lov nr. 461 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 18, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 29

I lov om visse miljøafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 25 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 30

I lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 701 af 28. september 1998, som senest ændret ved § 9 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 31

I lov om afgift af mineralvand m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 562 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 8 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 32

I lov om merværdiafgift (momsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 16. august 2000, som ændret ved § 2 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 81, stk. 3-5, udgår fire steder », hæfte«.

§ 33

I lov nr. 169 af 15. marts 2000 om opkrævning af skatter og afgifter m.v., som ændret ved § 6 i lov nr. 461 af 31. maj 2000 og § 47 i lov nr. 462 af 31. maj 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 17, stk. 2 og 3, udgår », hæfte«.

§ 34

I lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler, jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 16 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 35

I lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. (pensionsafkastbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 16 af 6. januar 2000, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 348 af 17. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, udgår », hæfte«.

§ 36

I lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 666 af 5. juli 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 57, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

§ 37

I lov nr. 479 af 30. juni 1993 om fremstilling og handel med visse varer, der benyttes ved ulovlig fremstilling og handel med narkotika og psykotrope stoffer (prækursorer), som ændret ved § 32 i lov nr. 380 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 11, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 38

I lov nr. 954 af 20. december 1999 om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler), som ændret ved § 33 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 39

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 24. august 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 27, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 40

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 858 af 13. september 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, 1. pkt., ændres »værdien af sin ejerbolig pr. 1. januar i indkomståret« til: »om sin ejerbolig«.

2. I § 5, stk. 3, ændres »den skattepligtige indkomst ansættes« til: »skatteansættelsen foretages«.

3. I § 13, stk. 1, udgår », hæfte«.

4. I § 13, stk. 2, udgår »eller under skærpende omstændigheder hæfte«.

5. I § 13 A, stk. 2, udgår »hæfte eller«.

6. I § 13 B, stk. 1, udgår », hæfte«.

7. I § 13 C, stk. 1, udgår », hæfte«.

8. I § 15 udgår », hæfte«.

9. I § 16, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »ansættelse af indkomst«: »eller ejendomsværdiskat«.

10. I § 16, stk. 3, udgår »hæfte eller«.

11. I § 17, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 41

I lov om visse spil, lotterier og væddemål, jf. lovbekendtgørelse nr. 765 af 14. august 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 10, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 42

I lov om afgift af spildevand, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 19 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 21, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 43

I lov nr. 462 af 31. maj 2000 om gevinstgivende spilleautomater foretages følgende ændring:

1. I § 40, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 44

I lov om afgift af spillekasinoer, jf. lovbekendtgørelse nr. 109 af 22. februar 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 45

I lov om afgift af spiritus m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 564 af 3. august 1998, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og senest ved § 11 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 31, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 46

I lov om stempelafgift, jf. lovbekendtgørelse nr. 95 af 7. februar 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 88, stk. 2, udgår », hæfte«.

§ 47

I lov om afgift af svovl, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 17. september 1998, som senest ændret ved § 29 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 29, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 48

I lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 675 af 15. september 1998, som ændret ved § 42 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 49

I lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., jf. lov nr. 382 af 2. juni 1999, som senest ændret ved § 46 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 30, stk. 2, udgår », hæfte«.

§ 50

I lov om tobaksafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 635 af 21. august 1998, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og senest ved § 10 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 51

I toldloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 113 af 27. februar 1996, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 947 af 20. december 1999 og senest ved § 7 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 73, stk. 2, udgår », hæfte«.

2. I § 76, stk. 2, udgår », hæfte«.

3. I § 78, 1. pkt., udgår », hæfte«.

§ 52

I lov om lokale totalisatorspil, jf. lovbekendtgørelse nr. 766 af 14. august 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 7 ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

2. I § 8, stk. 1, udgår », hæfte«.

3. I § 8, stk. 4, ændres »hæfte indtil 6 måneder« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

4. I § 10, stk. 2, udgår », hæfte«.

§ 53

I lov om afgift af ledningsført vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998, som senest ændret ved § 18 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 foretages følgende ændring:

1. I § 20, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 54

I lov nr. 1091 af 20. december 1995 om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret, som ændret ved lov nr. 942 af 20. december 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 1, ændres »hæfte« til: »fængsel indtil 4 måneder«.

§ 55

I lov nr. 454 af 31. maj 2000 om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb foretages følgende ændring:

1. I § 12, stk. 1, udgår », hæfte«.

§ 56

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som senest ændret ved § 2 i lov nr. 463 af 31. maj 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 23, stk. 4, udgår », hæfte«.

§ 57

I lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 565 af 3. august 1998, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 165 af 15. marts 2000, foretages følgende ændring:

1. I § 25, stk. 3, udgår », hæfte«.

§ 58

Loven træder i kraft den 1. juli 2001 bortset fra § 40, nr. 1, 2 og 9, der træder i kraft allerede den 1. januar 2001.

§ 59

Hvis der den 1. juli 2001 eller senere skal idømmes straf for en tidligere begået overtrædelse, for hvilken straf af hæfte indtil 30 dage ville være forskyldt, idømmes fængsel med samme antal dage som tidligere hæfte.

Givet på Christiansborg Slot, den 22. november 2000

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Ole Stavad