Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1428 af 11. december 2007 om anbringelse og bestyrelse af myndiges båndlagte arv foretages følgende ændring:

1. I § 22, 1. pkt., udgår »på det sted, hvor ansøgeren er bosat,«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 24. juni 2013

Morten Bødskov

/ Nina Koch