Den fulde tekst
L 221
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om leje, lov om leje af almene boliger og lov om elforsyning. (Lejeres mulighed for nettoafregning, herunder afgiftsfritagelse for elektricitet fremstillet på vedvarende energi-anlæg).
Af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard ()).
Lovf som fremsat 22/5 13
Fremsat skr 22/5 13
1.beh 30/5 13
Betænkning 20/6 13
Lovf optrykt efter 2.beh 26/6 13 Tillæg H
2.beh 26/6 13
Lovf som vedt 28/6 13
3.beh 28/6 13
Lov nr 901 af 4. juli 2013
Ordførere: (1.beh) Lars Christian Lilleholt (V), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mikkel Dencker (DF), Rasmus Helveg Petersen (RV), Steen Gade (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA), Mike Legarth (KF).
Ministre: (1.beh) klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard).
Efter 1.beh henvist til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget(KEB).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven giver lejere – eller udlejere på lejernes vegne – mulighed for at kunne nettoafregne deres individuelle forbrug af elektricitet fremstillet på VE-anlæg. Loven omfatter lejere i både almene og private udlejningsejendomme, herunder også erhvervslejere.
Loven er en del af udmøntningen af en politisk aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi-anlæg. Loven skal ses i sammenhæng med lovforslag nr. L 86 og L 199.