Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00466

Resumé

tv2.dk bragte i februar 2013 artiklen ”Politi leder efter nyt garagebarn” . tv2.dk besvarede forældrenes henvendelse. Klagen til Pressenævnet kommer herefter først efter fristen på fire uger. Derfor afviser Pressenævnet klagen.

Pressenævnets formand udtaler:

Det fremgår af sagens oplysninger, at [Klager 1] og [Klager 2] klagede over artiklen til tv2.dk ved brev sendt pr. e-mail den 28. februar 2013. Klagerne ønskede berigtigelse af en række forhold.

Ved e-mail af 21. og 25. marts 2013 rykkede klagerne mediet for svar.

Den 26. marts 2013 oplyste tv2.dk2, at klagen var videresendt til behandling i TV 2/Jura.

Den 3. maj 2013 oplyste tv2.dk, at mediet havde besvaret klagen den 12. april 2013.

Sådan som sagen er oplyst, må det herefter lægges til grund, at tv2.dk har besvaret den omhandlede klage overfor klagerne den 12. april 2013.

Klagen er herefter først modtaget i Pressenævnet den 13. maj 2013, det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen og mere end fire uger efter mediets svar.

Fristen for at indbringe tv2.dk’s afgørelse vedrørende god presseskik for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

Afslag på genmæle kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem til den, der har anmodet herom, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 13. maj 2013 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og § 40, stk. 2. Klagen afvises derfor. At klagerne flere gange tidligere i forløbet har underrettet Pressenævnet om deres henvendelser til tv2.dk m.v., kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet lægger i den forbindelse blandt andet vægt på, at klagerne senest ved Pressenævnets e-mail af 3. maj 2013 blev gjort bekendt med fristen for at klage over afgørelse fra mediet.

Efter det anførte afvises klagen herefter.

[Klager 1] og [Klager 2] har klaget til Pressenævnet over artiklen ”Politi leder efter nyt garagebarn” som blev bragt på nyhederne.tv2.dk den 2. februar 2013.

[Klager 1] og [Klager 2] er forældre til den i pressen omtalte ”garagedreng”.

Klagen er modtaget i Pressenævnet den 13. maj 2013.

Pressenævnets formand udtaler:

Det fremgår af sagens oplysninger, at [Klager 1] og [Klager 2] klagede over artiklen til tv2.dk ved brev sendt pr. e-mail den 28. februar 2013. Klagerne ønskede berigtigelse af en række forhold.

Ved e-mail af 21. og 25. marts 2013 rykkede klagerne mediet for svar.

Den 26. marts 2013 oplyste tv2.dk2, at klagen var videresendt til behandling i TV 2/Jura.

Den 3. maj 2013 oplyste tv2.dk, at mediet havde besvaret klagen den 12. april 2013.

Sådan som sagen er oplyst, må det herefter lægges til grund, at tv2.dk har besvaret den omhandlede klage overfor klagerne den 12. april 2013.

Klagen er herefter først modtaget i Pressenævnet den 13. maj 2013, det vil sige mere end fire uger fra offentliggørelsen og mere end fire uger efter mediets svar.

Fristen for at indbringe tv2.dk’s afgørelse vedrørende god presseskik for Pressenævnet er fire uger efter, at afgørelsen er kommet frem til klageren, jf. medieansvarsloven § 34, stk. 3.

Afslag på genmæle kan indbringes for Pressenævnet senest fire uger efter, at afslaget er kommet frem til den, der har anmodet herom, jf. medieansvarslovens § 40, stk. 1.

Nævnet finder, at klagen indgivet til Pressenævnet den 13. maj 2013 ikke er rettidig, jf. medieansvarslovens § 34, stk. 2, og § 40, stk. 2. Klagen afvises derfor. At klagerne flere gange tidligere i forløbet har underrettet Pressenævnet om deres henvendelser til tv2.dk m.v., kan ikke føre til et andet resultat. Nævnet lægger i den forbindelse blandt andet vægt på, at klagerne senest ved Pressenævnets e-mail af 3. maj 2013 blev gjort bekendt med fristen for at klage over afgørelse fra mediet.

Efter det anførte afvises klagen herefter.

Afgjort den 22. maj 2013