Den fulde tekst
L 183 B
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Civile prøvesagkyndige i politiet).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
2.beh 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 13 Tillæg H
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 631 af 12. juni 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 183 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.
Formålet med denne lov er at ligestille civile prøvesagkyndige i politiet med ledende køredommere i forsvaret, når det gælder muligheden for at få en kørelærergodkendelse fornyet.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.