Den fulde tekst
L 183 A
Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Tempo 100-busser på motorvej).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
2.beh 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 13 Tillæg H
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 630 af 12. juni 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 183 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.
Formålet med denne lov er at skabe grundlag for, at busser kan køre med op til 100 km/t på motorvej (mod 80 km/t i dag), hvis bussen opfylder en række betingelser for indretning og sikkerhed m.v. (såkaldte Tempo 100-busser).
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.