Den fulde tekst
L 154 B
Forslag til lov om ændring af søloven. (Modernisering af skibsregistreringsreglerne).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
2.beh 23/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 23/5 13 Tillæg H
Lovf som vedt 28/5 13
3.beh 28/5 13
Lov nr 619 af 12. juni 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Med loven forbedres rammevilkårene for søfartserhvervet via mere moderne skibsregistreringsregler.