Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger

Bekendtgørelse nr. 62 af 27. januar 2011 om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger ophæves den 1. juni 2013. Bekendtgørelsen finder dog fortsat anvendelse på forhold vedrørende energimålinger udført inden den 1. juni 2013.

Energistyrelsen, den 24. maj 2013

Ib Larsen

/ Henrik Andersen