Den fulde tekst
L 222
Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag, bemyndigelse til opgørelse af særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand m.v.).
Af miljøministeren (Pia Olsen Dyhr (SF)).
Lovf som fremsat 28/5 13
Fremsat skr 28/5 13
1.beh 3/6 13
Betænkning 20/6 13
Lovf optrykt efter 2.beh 25/6 13 Tillæg H
2.beh 25/6 13
Lovf som vedt 27/6 13
3.beh 27/6 13
Lov nr 902 af 4. juli 2013
Ordførere: (1.beh) Mads Rørvig (V), Torben Hansen (S), Jørn Dohrmann (DF), Lone Loklindt (RV), Eigil Andersen (SF), Per Clausen (EL), Villum Christensen (LA).
Ministre: (1.beh) miljøministeren (Ida Auken).
Efter 1.beh henvist til Miljøudvalget(MIU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at skabe mere konkurrencedygtige vilkår for store vandforbrugende virksomheder. Loven ændrer derfor betalingsreglerne for spildevandsafledning ved at indføre en trappemodel for opgørelsen af vandafledningsbidraget. Samtidig bliver virksomhedernes særbidrag for behandling af særlig forurenet spildevand i højere grad omkostningsbaseret.
Med loven indføres en ny betalingsstruktur baseret på en degressiv trappemodel. Det vil sige, at taksten for udledning af en kubikmeter spildevand falder for de virksomheder, der har et meget højt vandforbrug. Dette afspejler, at en stor del af udgifterne til at håndtere og behandle spildevand ikke er afhængig af mængden af udledt spildevand. De store vandforbrugere har derfor indtil nu betalt en overpris for at få behandlet deres spildevand i forhold til små vandforbrugere.
Lovforslaget udmønter en del af aftale om en vækstplan fra april 2013, som regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) har indgået med Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.