Den fulde tekst
L 208 A
Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. (Forstærket indsats mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe).
Af justitsministeren (Morten Bødskov (S)).
2.beh 30/5 13
Lovf optrykt efter 2.beh 30/5 13 Tillæg H
Lovf som vedt 3/6 13
3.beh 3/6 13
Lov nr 636 af 12. juni 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Lovforslag nr. L 208 blev opdelt i to lovforslag ved 2. behandling.
Formålet med lovforslaget var at foretage de ændringer af lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder, der er nødvendige for at gennemføre initiativer i den fælles handlingsplan »Gode fodboldoplevelser for alle«, der har til formål at forstærke indsatsen mod uroligheder i forbindelse med fodboldkampe. Handlingsplanen blev fremlagt af Divisionsforeningen, Dansk Boldspil-Union (DBU), Danske Fodbold Fanklubber, Rigspolitiet og Justitsministeriet den 12. december 2012.
Med denne lov foretages navnlig ændringer af den eksisterende karantæneordning, herunder lettelse i adgangen til at meddele karantæne i visse tilfælde, hjemmel til at optage fotos i alle tilfælde, hvor der meddeles karantæne, skærpet kurs over for personer, der er meddelt en generel karantæne, udvidelse af karantænezonen i forhold til udebanefans og mulighed for at forlænge meddelte karantæner.
Derudover bemyndiges justitsministeren til at fastsætte regler om, at autoriserede kontrollører kan behandle og udveksle oplysninger om, hvilke personer der er meddelt private karantæner (klubkarantæner). Endelig får politiet mulighed for at meddele påbud om den sikkerhedsmæssige afvikling af bestemte idrætsbegivenheder, hvis der foreligger en særlig risiko for uroligheder.
Loven træder i kraft den 1. juli 2013.