Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kildeskat

§ 1

I bekendtgørelse nr. 1159 af 3. december 2012 om kildeskat foretages følgende ændring:

1. § 26, stk. 5, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2013.

Skatteministeriet, den 30. maj 2013

Holger K. Nielsen

/ Per Hvas