Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 834 af 3. september 2009 om tinglysning i tingbogen (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1039 af 2. september 2010, bekendtgørelse nr. 235 af 23. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 226 af 28. februar 2012, foretages følgende ændring:

1. § 6, stk. 3, ophæves.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2013.

Justitsministeriet, den 11. juni 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen