Senere ændringer til forskriften
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten

(Til ministerier og styrelser mv.)

§ 1. Stillinger og lønnede hverv i staten skal opslås efter regler, der svarer til reglerne i Finansministeriets bekendtgørelse om opslag af tjenestemandsstillinger i staten (opslagsbekendtgørelsen).

§ 2. Opslag kan undlades i følgende tilfælde:

1. Hvor der i lovgivningen er fastsat særlige regler om udpegning, f.eks. til nævn og råd.

2. Ved ansættelse som særlig rådgiver for en minister.

3. Hvis der er tale om ferieafløsning, vikariater og anden kortvarig beskæftigelse, der ikke overstiger 1 år.

§ 3. Der kan gælde særlige opslagsregler på de enkelte overenskomstområder.

§ 4. Med hensyn til indlæggelse af opslag på www.jobnet.dk gælder Finansministeriets cirkulære om personalerekruttering via internet mv.

§ 5. Cirkulæret i træder kraft den 1. juli 2013. Samtidig ophæves:

1. Cirkulære nr. 9108 af 26. marts 2010 om opslag af stillinger og lønnede hverv i staten.

2. Cirkulære nr. 6700 af 22. juli 1977 vedrørende opslag af tjenestemandsstillinger i staten.

Moderniseringsstyrelsen, den 26. juni 2013

Frank Nielsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Modst.nr. 017-13