Den fulde tekst
L 229 B
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Etablering af nøddrift i tilfælde af konkurs og rekonstruktion).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
2.beh 26/6 13
Lovf optrykt efter 2.beh 26/6 13 Tillæg H
Lovf som vedt 28/6 13
3.beh 28/6 13
Lov nr 229 B af 4. juli 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at fremme bedre bredbånd og mobildækning i Danmark og sikre, at borgere og virksomheder ikke mister deres bredbåndsforbindelse fra den ene dag til den anden i tilfælde af konkurs. Erhvervs- og vækstministeren bemyndiges til i bekendtgørelse at fastsætte nærmere regler om 30 dages nøddrift af bredbåndsforbindelser i tilfælde af en bredbåndsudbyders rekonstruktion eller konkurs. Nøddriften finansieres af branchen enten gennem en brancheaftale, en bredbåndsgarantiordning eller i en kombination af de to. Finansieringen sker først, når nøddriften etableres. Ordningen sikrer, at der er 40 mio. kr. til rådighed til finansiering af nøddrift. Heraf kan staten stille garanti for finansiering op til 30 mio. kr., så denne kan tilvejebringes på favorable vilkår. Bredbåndsudbyderne forpligtes til en umiddelbar finansiering af nøddrift, hvis behovet for nøddrift opstår.
Loven er en del af aftale om en vækstplan indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 24. april 2013.