Den fulde tekst
L 229 A
Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Kommunal udlejning af arealer m.v.).
Af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen (SF)).
2.beh 26/6 13
Lovf optrykt efter 2.beh 26/6 13 Tillæg H
Lovf som vedt 28/6 13
3.beh 28/6 13
Lov nr 896 af 4. juli 2013
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Formålet med loven er at give mulighed for, at kommuner, der ejer et elforsyningsselskab, som forsyner landdistrikter og mindre byer i et forsyningsområde, hvor bredbåndshastighederne ligger væsentligt under landsgennemsnittet, kan etablere bredbåndsinfrastruktur gennem et selvstændigt kommunalt ejet kapitalselskab. Der fastsættes klare rammer for kommuners og regioners udlejning af arealer, bygninger m.v. til mobiludbydere og i den forbindelse til at indgå lejeaftaler.
Loven er en del af aftale om en vækstplan indgået af regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti den 24. april 2013.