Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed

§ 1

I bekendtgørelse nr. 103 af 28. januar 2010 om TV 2/DANMARK A/S’ programvirksomhed foretages følgende ændringer:

1. I § 4 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Programmerne må ikke på nogen måde fremme terrorisme.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Kulturministeriet, den 28. juni 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke