Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg

(Maskinsnedkeruddannelsen og vvs-energiudannelsen)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 346 af 27. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg foretages følgende ændringer:

1. Bilag 6, afsnit 4.2. og 4.3. affattes således:

»4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-5, 7-8, 12, 15-16, 18, 19 og 23 gælder for alle trin og specialet i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6, 9-11, 13-14, 17, 20-22, gælder for uddannelsens speciale maskinsnedker.«

2. Bilag 6, afsnit 4.4. ophæves.

3. Bilag 15, afsnit 7.6., nr. 2 affattes således:

»Syv prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt gymnasiale fag. Hvis en elev har aflagt prøve i samfundsfag C i grundforløbet, jf. nr. 1, reduceres antallet til seks, medmindre eleven har valgt samfundsfag B som valgfag efter afsnit 7.5.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juli 2013.

Ministeriet for Børn og Undervisning, den 2. juli 2013

P.M.V.
Jørgen Torsbjerg Møller
Kontorchef

/ Helle Kristensen