Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klagerne to kvinder med tilknytning til en håndboldklub klagede bl.a. over, at bladet i to artikler og en forside påstod, at kvinderne havde et kæresteforhold. Til artiklerne havde bladet manipuleret med nogle billede.
Pressenævnet bemærkede indledningsvis, at omtalen af klagernes påståede kæresteforhold blev bragt uden nogen sammenhæng med spørgsmålet, om dette forhold ville kunne eller havde medført habilitetsproblemer internt i håndboldklubben eller eksternt, f.eks. i forhold til håndboldklubbens kritik af udtagelsen af landsholdsspillere til EM. Nævnet fandt herefter, at der ikke var en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen af artiklernes oplysninger, at offentliggørelsen af den grund havde været berettiget. Nævnet fandt, at bladet havde handlet i strid med god presseskik og udtalte sin alvorlige kritik.
Nævnet fandt ej heller, at der i forhold til oplysningen om den ene af kvindernes påståede forhold til en tredje kvinde forelå en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen, at denne havde været berettiget. Nævnet udtalte også på dette punkt sin alvorlige kritik af bladet.
Med hensyn til bladets anvendelse af billederne af klagerne bemærkede nævnet, at det for læseren særligt henset til forsidens og artiklernes indhold måtte fremstå som om, at billederne var taget af klagerne som kærestepar og ikke i forbindelse med præsentation af nye spillere til håndboldklubben. Nævnet fandt, at bladet ved den foretagne billedmanipulation og den efterfølgende anvendelse af billederne i en sammenhæng, hvor de ikke hørte hjemme, groft havde handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtalte sin alvorlige kritik af bladet.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 119/2002

[To kvinder A og B] har ved advokat Jakob Juul Bergendorff klaget til Pressenævnet over en forside og to artikler bragt i SE og HØR nr. 45 og 46, der udkom henholdsvis den 7. og 14. november 2002, idet de mener, at god presseskik er tilsidesat.

På forsiden af Se og Hør nr. 45, blev der bragt et stort billede af klagerne med teksten "KÆRESTE MED og "[A] scorede stjernespiller". Artiklen i bladet havde overskrifterne "Træneren scorede spilleren" og "KÆRESTER". Artiklen blev indledt med teksten "[A] har fundet sammen med landsholdsstjernen Herefter hed det:

"Verdens bedste kvindelige håndboldspiller nogensinde sover ikke alene. [A], 33, har igen scoret uden for banen. Og som folk i Slagelse og omegn længe har vidst, har [A] ikke behøvet at kigge sig vidt omkring efter kærligheden. Den udkårne er nemlig den 22-årige landsholdsspiller [B], som til daglig tjener sine penge på byens succesfulde håndboldhold hvor [A] i dag er træner.

[B] skiftede i sommerpausen sidste år fra Brabrand IF til Slagelse FH, og det var altså ikke kun for at finde nye sportslige udfordringer det var i lige så høj grad for at komme tæt på sin elskede. Ifølge SE og HØRs oplysninger var forholdet mellem [A] og [B] nemlig allerede glohedt på det tidspunkt.

Kilder tæt på holdet fastholder, det er en offentlig hemmelighed i hvert fald i håndboldkredse at træneren og stregspilleren også ses efter arbejdstid "men de skilter ikke ligefrem med kærligheden", som det hedder.

Forholdet mellem stjernespilleren og succestræneren er dog ikke mere hemmeligt, end at [A] og [B] nu tilsyneladende også har valgt at flytte sammen. [A] rykkede for nogle måneder siden ud fra et lejet hus i Slagelse, samtidig med at [B] flyttede ind i et hus lidt længere syd på i Skælskør. Og ringer man på her, åbnes døren af Vivi Andersen bedre kendt som [A]s mor og beskytter.

- Jeg kender ikke nogen [B]. Men er hun i øvrigt ikke ude og træne med landsholdet? lyder den kryptiske kommentar.

Vivi Andersen burde nu ellers nok kende [B]. Ud over at være hendes nye svigerdatter har stortalentet spillet 22 kampe for landsholdet og endnu flere for Slagelse, siden hun kom til klubben før sidste sæson samme klub som [A]s ekskæreste Camilla Andersen i øvrigt også spiller i.

Bopælen i Skælskør har vist sig at være meget midlertidig. [B] flyttede ind midt i august, mens [A] aldrig har haft officiel adresse her. Men sidste tirsdag blev indboet pakket ned i kasser og afhentet af et hold flyttefolk. [B] og [A] bor nu sammen et sted, som indtil videre er hemmeligt for offentligheden.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra [B] selv, ligesom [A] ifølge klubben ikke ønsker at kommentere forholdet til sin stjernespiller."

Artiklen blev ledsaget af et stort og to mindre indsatte billeder. Billederne havde følgende billedtekster:

"Landsholdsspilleren [B] har et særdeles godt øje til sin træner, [A]. De to har været kærester i halvandet år.

[B] er en etableret spiller på det danske landshold. Hun har indtil videre spillet 22 landskampe og scoret 42 mål.

Indtil for ganske nylig boede [B] officielt i dette hus på [gadenavn udeladt], Skælskør. Her flyttede hun fra i tirsdags."

Artiklen i SE og HØR nr. 46, havde overskriften "LESBISK LYKKE". I artiklen hed det bl.a.:

"Flere og flere kendte kvinder springer ud af skabet

Flere og flere piger tænder på at være sammen med andre piger. For de fleste er det blot en seksuel fantasi, der skal prøves af en enkelt gang eller to. Men nogle piger får så meget smag for deres eget køns runde og bløde former, at de vælger mændene fra.

Håndboldstjernen [A] er således ikke alene om at foretrække en kvindelig partner. Faktisk springer flere og flere kendte piger i disse år offentligt ud af skabet og lægger således ikke længere skjul på, at de foretrækker duften af Chanel No. 5 frem for Old Spice hjemme på silkelagnerne.

Her er blot et lille udpluk ."

Herefter var indsat flere billeder af danske kvinder med ledsagende tekster. Ved siden af et billede af [A] og [B] hed det:

" [A]

Det er ikke nogen hemmelighed, at håndboldfurien [A] er til kvinder. I flere år dannede hun par med landsholdskollegaen Camilla Andersen, men det forhold led under stor bevågenhed skibbrud under OL i Atlanta 1996. Herefter kastede [A] sin kærlighed på den norske fodboldspiller Jannicke Nilsen, og i sidste uge kunne SE og HØR så afsløre, at [A] det sidste års tid har levet sammen med endnu en sportsstjerne, håndboldspilleren [B]. Sin nyeste kæreste har [A] såmænd fundet i sin egen baghave. [B] er nemlig stregspiller i Slagelse FH hvor [A] som bekendt er chef."

Klagerne har anført, at spørgsmålet om, hvorvidt klagerne har et kæresteforhold, er ikke et anliggende af klart almen interesse, der kræver offentlig omtale, ligesom hensynet til ytringsfriheden ikke i dette tilfælde berettiger bladet til at tilsidesætte hensynet til klagernes fred. Klagerne har ikke givet offentligt udtryk for at have haft noget særligt forhold, herunder et samlivsforhold eller lignende, og klagerne har ikke givet tilladelse til eller givet udtryk for at være indforstået med den omtale, der har fundet sted i bladet. Tværtimod har bladet været bekendt med, at klagerne under ingen omstændigheder ønsker deres privatliv omtalt, idet bladet adskillige gange er blevet gjort opmærksom herpå. Klagerne har henvist til telefaxer af 18. og 26. marts samt 15. april 2002 fremsendt til Aller Press, der udgiver SE og HØR.

Klagerne er i øvrigt ikke enig i bladets anførsel om, at et forhold mellem en træner og en spiller altid vil have relevant sportslig interesse. Hvad professionelle idrætsudøvere foretager sig i deres privatliv er irrelevant for deres præstationer og for deres eventuelle offentlige udtalelser i professionelt øjemed. Omtalen anlægger ikke en sportslig vinkel, og det påpeges ikke i bladet, at det påståede kæresteforhold skulle medføre habilitetsproblemer.

Over for bladets anførsel om, at den af Slagelse FH udsendte pressemeddelelse skulle medføre, at omtalen af klagerne var berettiget, har klagerne anført, at pressemeddelelsen er udsendt efter bladets omtale i uge 45 og 46 og kan derfor ikke tillægges betydning.

Klagerne har videre anført, at det er kritisabelt og i strid med god presseskik, at bladet tilsyneladende bevidst lægger afgørende vægt på egne kommercielle interesser på bekostning af enkeltpersoners udtrykkelige ønske om ikke at få omtalt deres private forhold i landsdækkende medier.

Det er endvidere i strid med reglerne for god presseskik, at der i bladet den 7. november 2002 såvel på forsiden som inde i bladet samt i bladet den 14. november 2002 bringes et billede af klagerne, der er taget ud af dets rette sammenhæng for at give det indtryk, at klagerne skulle have stillet op til fotografering som et kærestepar, ligesom det er i strid med reglerne for god presseskik, at de bragte billeder ydermere er tilskåret og manipuleret med, således at det misvisende indhold forstærkes. Billedet i dets oprindelige form stammer fra et pressemøde afholdt af håndboldklubben Slagelse FH den 9. april 2001, hvor [A] som klubbens træner præsenterede klubbens nye spillere. I den anledning stillede [A] op sammen med de 6 nye spillere, hvor de alle stod skulder mod skulder.

Klagerne har anført, at bladet ligeledes har handlet i strid med god presseskik ved at bringe omtalen i bladet den 14. november 2002, idet den blev bragt i sammenhæng med omtale af andre angiveligt lesbiske kærestepar, hvoraf flere har offentliggjort deres parforhold og ladet sig fotografere som kærestepar. Omtalen af [A]s tidligere påståede kæresteforhold til Jannicke Nilsen er ligeledes en omtale af private forhold og i strid med reglerne for god presseskik, særligt henset til at bladets tidligere chefredaktør og journalisten ved Københavns Byrets dom af 14. februar 2001 blev dømt for overtrædelse af straffelovens § 264 d ved at omtale dette forhold.

Endelig har bladet handlet i strid med god presseskik ved at bringe omtalen som yderst dominerende på bladets forside, idet billede og tekst udgjorde ca. 2/3 af forsiden. Derved er omtalen udbredt til samtlige de mennesker, som ikke har købt bladet, men som har set forsiden af bladet på de udsalgssteder, hvor bladet er præsenteret.

Bladet har anført, at oplysningerne om klagernes forhold ikke er egnede til at krænke privatlivets fred. Der er efter det oplyste tale om oplysninger, som er almindeligt kendte. Der er tale om et kærestepar, som ikke lægger skjul på deres forhold, og parterne indgår ikke i andre forhold, således at oplysningerne skulle kunne krænke de eventuelt besvegne parter.

Bladet har i samme forbindelse anført, at klare almene interesser kræver offentlig omtale. Omtalen ligger ikke ud over, hvad offentlige personer som klagerne må tåle, når der er en for offentligheden relevant sammenhæng. Da [A] og [B] er henholdsvis cheftræner og spiller i håndboldklubben Slagelse FH, er der tale om et kæresteforhold mellem "chef" og "medarbejder". Et forhold mellem træner og spiller vil blandt andet i kraft af trænerens valg og fravalg af spillere altid have relevant sportslig interesse. I sagen har dette aspekt vist sig i et helt særligt omfang, efter at artiklen blev trykt, idet Slagelse FH i forbindelse med udtagelsen af det danske kvindelandshold til EM udsendte en pressemeddelelse, der blandt andet kritiserede, at [B] ikke var udtaget til landsholdet. Pressemeddelelsen viser, at kæresteforholdet mellem klagerne er yderst relevant for forståelsen af den kritik, som Slagelse FH og [A] fremkom med efter udtagelsen af landsholdet. Der er tale om en helt åbenbar inhabilitet, når [A] skal sammenligne sin kærestes kvalifikationer med konkurrerende spillere.

Bladet har endvidere bestridt, at de billeder, som ledsagede artiklen og forsiden den 7. november 2002 skulle være "aldeles misvisende". Det er korrekt, at en spiller, der ikke var relevant for artiklen, blev fjernet fra billedet. Der er ingen pligt for mediet til at bringe alle personer, som stod sammen, da billedet blev taget. Det kan ikke i forhold til klagerne gøre nogen forskel, om der er 7, 3 eller 2 personer på billedet. Det er ligeledes korrekt, at klagerne blev rykket tættere sammen af bladet, således at klagerne kunne være på siden, når billedet blev forstørret. Det forhold, at billedet stammer fra et pressemøde, hvor [B] blev præsenteret som ny spiller, gør i lyset af kæresteforholdet mellem klagerne blot billedet til det helt rigtige til illustration for artiklen. Billedet er netop ikke taget ud af sin rette sammenhæng, men viser derimod blot baggrunden for artiklen sammenblandingen af professionelle og private relationer mellem klagerne. Den mindre rykning af klagerne ses ikke at kunne bevirke, at billedet er i strid med god presseskik, idet der alene er tale om en mindre sammenrykning af klagerne, som stod ved siden af hinanden. Der er således ikke sket en ændring af billedets meningsindhold.

Bladet har i forhold til omtalen af klagerne i artiklen den 14. november 2002 og det dertil benyttede billede henvist til ovennævnte.

Med hensyn til omtalen af [A] og Jannicke Nilsen i artiklen den 14. november 2002 har bladet anført, at omtalen indgår i en artikel, hvor personernes tidligere forhold er omtalt, hvor dette måtte være relevant. For så vidt [A] er det relevant at vise, at hun tidligere har været kæreste med indrætsudøvere, herunder Camilla Andersen. Det forhold, at omtale af [A]s forhold til Jannicke Nilsen tidligere er fundet retsstridigt, er ikke nødvendigvis udtryk for, at dette også er tilfældet på et senere tidspunkt. I denne sag indgår oplysningen som en enkelt oplysning blandt en lang række, som for det første ikke kan anses som oplysninger om private forhold, og for det andet har det en klar samfundsmæssig interesse. Der er derfor ikke tale om en tilsidesættelse af god presseskik.

Bladet har endelig anført, at den påklagede markedsføring er helt sædvanlig for alle ugeblade. God presseskik tager udgangspunkt i "presseskik", dvs. den almindelige adfærd blandt medierne. Da det er almindelig adfærd blandt ugebladene, at visse artikler i bladet fremhæves på forsiden, og at denne forside vises og omtales i forbindelse med markedsføringen af bladet, må de personer, som lovligt omtales i ugebladene, "tåle" at se, at de figurerer på forsiden af bladet og indirekte indgår i markedsføringen af bladet. Bladet har derfor ikke handlet i strid med god presseskik ved at vise klagerne på forsiden og ved at lade bladets forside indgå i markedsføringen af bladet. Bladet valgte i øvrigt på grund af klagernes efterfølgende protester at bringe en sløret version af reklamerne, hvor klagerne ikke kunne genkendes, og hvor deres navne ikke blev nævnt.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at forsiden og artiklen den 7. november 2002 og artiklen den 14. november 2002 omtaler klagernes påståede kæresteforhold, og at denne omtale bringes uden nogen sammenhæng med spørgsmålet, om dette forhold vil kunne eller har medført habilitetsproblemer internt i Slagelse FH eller eksternt, f.eks. i forhold til Slagelse FH’s kritik af udtagelsen af landsholdsspillere til EM. Nævnet finder herefter, at der ikke er en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen af artiklernes oplysninger, at offentliggørelsen af den grund har været berettiget. Nævnet finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik, og udtaler sin alvorlige kritik.

Nævnet finder ej heller, at der i forhold til oplysningen om [A]s påståede forhold til Jannicke Nilsen i artiklen den 14. november 2002 foreligger en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen, at denne har været berettiget. Nævnet udtaler også på dette punkt sin alvorlige kritik af bladet.

Med hensyn til bladets anvendelse af billederne af klagerne bemærker nævnet, at det for læseren særligt henset til forsidens og artiklernes indhold må fremstå som om, at billederne er taget af klagerne som kærestepar og ikke i forbindelse med præsentation af nye spillere til Slagelse FH. Nævnet finder, at bladet ved den foretagne billedmanipulation og den efterfølgende anvendelse af billederne i en sammenhæng, hvor de ikke hører hjemme, groft har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin alvorlige kritik af bladet.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægges det herefter den ansvarshavende redaktør af SE og HØR at offentliggøre følgende:

"Kendelse fra Pressenævnet:

Den 7. og 14. november 2002 bragte SE og HØR på forsiden og i to artikler en omtale af, at håndboldklubben Slagelse FH’s træner [A] og spiller [B] skulle have et kæresteforhold. Bladet bragte i forbindelse hermed tre identiske billeder af [A] og [B] med armene lagt på hinandens skuldre. Dog var billederne, der var taget i forbindelse med præsentationen af nye spillere, skåret til, ligesom bladet havde rykket [A] og [B] tættere sammen på to af billederne.

[A] og [B] har klaget til Pressenævnet, idet de finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik.

Pressenævnet udtaler:

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at forsiden og artiklen den 7. november 2002 og artiklen den 14. november 2002 omtaler klagernes påståede kæresteforhold, og at denne omtale bringes uden nogen sammenhæng med spørgsmålet, om dette forhold vil kunne eller har medført habilitetsproblemer internt i Slagelse FH eller eksternt, f.eks. i forhold til Slagelse FH’s kritik af udtagelsen af landsholdsspillere til EM. Nævnet finder herefter, at der ikke er en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen af artiklernes oplysninger, at offentliggørelsen af den grund har været berettiget. Nævnet finder, at bladet har handlet i strid med god presseskik, og udtaler sin alvorlige kritik.

Nævnet finder ej heller, at der i forhold til oplysningen om [A]s påståede forhold til Jannicke Nilsen i artiklen den 14. november 2002 foreligger en sådan klar almen interesse i offentliggørelsen, at denne har været berettiget. Nævnet udtaler også på dette punkt sin alvorlige kritik af bladet.

Med hensyn til bladets anvendelse af billederne af klagerne bemærker nævnet, at det for læseren særligt henset til forsidens og artiklernes indhold må fremstå som om, at billederne er taget af klagerne som kærestepar og ikke i forbindelse med præsentation af nye spillere til Slagelse FH. Nævnet finder, at bladet ved den foretagne billedmanipulation og den efterfølgende anvendelse af billederne i en sammenhæng, hvor de ikke hører hjemme, groft har handlet i strid med god presseskik, og nævnet udtaler sin alvorlige kritik af bladet.

København, den 12. februar 2003.

Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard."