Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 212-11 om revalidering - uddannelse - begrænsninger i arbejdsevnen - afspændingspædagog - Arbejdsmarkedsbalancen

Resume:

En borgerhavde ikke ret til revalidering til den ønskede uddannelse, da der er mindre gode jobmuligheder inden for faget, og da ansøger kun kunne forventes at klare en mindre del af de udbudte stillinger på grund af begrænsninger i arbejdsevnen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 946 af 1. oktober 2009 - § 47, stk. 1

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om revalidering til holistisk afspændingspædagog.

Resultatet er

• NN har ikke ret til revalidering til (holistisk) afspændingspædagog

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale allerede modtagen revalideringsydelse.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at Arbejdsmarkedsbalancen ikke kunne være afgørende i et tilfælde som dette, hvor der er tale om små fagområder og under hensyn til, at der er lavkonjunktur på alle områder for tiden.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalget finder ikke, at NN har ret til revalidering til holistisk afspændingspædagog.

Vi har lagt vægt på, at jobmulighederne for afspændingspædagoger ifølge Arbejdsmarkedsbalancen er mindre gode.

Vi har lagt vægt på, at revalidering så vidt muligt skal rettes mod områder, hvor der er gode eller rigtig gode beskæftigelses muligheder. Det betyder, at kun i de særlige tilfælde, hvor det på baggrund af borgerens forudsætninger og ønsker medfører, at det vil være velbegrundet, kan der bevilges revalidering til beskæftigelse inden for et område, hvor der er mindre gode jobmuligheder. I dette tilfælde skal begrundelsen fremgå af sagen.

Vi finder ikke, at det i dette tilfælde vil være velbegrundet, at bevilge revalidering.

Vi bemærker, at udgangspunktet ved tilbud om revalidering er at revalidenden skal kunne komme til at klare sig på arbejdsmarkedet på normale vilkår og på fuld tid. Heri ligger, at revalidenden også skal kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet i bredest muligt omfang inden for sit uddannelsesområde, idet hun derved får nemmere ved at finde beskæftigelse.

Efter det oplyste vil NN kun kunne stå til rådighed for en mindre del af arbejdsmarkedet for afspændingspædagoger, da hun kun kan bruge højre arm i begrænset omfang, og da en afspændingspædagog næppe kan undlade, at bruge den ene arm.

Vi har lagt til grund, at NN i 2000 fik en skulderskade, som hun blev opereret for i 2003, og at der er følger efter skulderoperationen, således at der er skånebehov mod belastende arbejde med højre arm og skulder.

En mødedeltager var ikke enig i afgørelsen. Mødedeltageren mente, at Arbejdsmarkedsbalancen ikke kunne være afgørende i et tilfælde som dette, hvor der er tale om små fagområder og under hensyn til, at der er lavkonjunktur på alle områder for tiden.

Kommunen har den 28. januar 2010 fundet, at borgeren er revalideringsberettiget, men at en jobplan til uddannelse som afspændingspædagog ikke kan imødekommes.

Nævnet fandt, at revalidenden havde ret til revalidering til afspændingspædagog.

Nævnet har begrundet afgørelsen med, at revalidenden har skånebehov i forhold til arbejde med højre arm og skulder, og at speciallæge i arbejdsmedicin har fundet, at uddannelse som afspændingspædagog eller anden undervisning vil være optimalt i forhold til de fysiske problemer. Det fremgår af sagen, at funktionsniveauet for højre arm er stærkt nedsat.

Kommunen har klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at kommunen er af den opfattelse, at det ikke er sandsynligt, at revalidering til afspændingspædagog vil kunne bringe revalidenden tilbage på det ordinære arbejdsmarked, både fordi der er ”mindre gode” beskæftigelsesmuligheder, og fordi revalidenden næppe vil kunne undgå at bruge højre arm i arbejdet. Kommunen er af den opfattelse, at revalidenden kun vil kunne påtage sig en del af de udbudte stillinger, hvis hun skal undgå at belaste højre arm, og at hun dermed har ganske få mulighed på det ordinære arbejdsmarked, når der er mindre gode jobmuligheder for afspændingspædagoger.