Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00498

Resumé

Der blev klaget over udsendelsen ”Deadline” på DR2, men klagerne var ikke omtalt i udsendelsen. Klagen blev herefter afvist på grund af manglende retlig interesse/klageberettigelse.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har klagerne ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at de betaler licens, ændrer ikke herved. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] har klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”Detektor”, der blev sendt på DR2 den 23. maj 2013 kl. 21.00, idet klagerne mener, at god presseskik er tilsidesat. DR har den 12. juni 2013 afvist klagernes henvendelse.

[Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] er ikke omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i udsendelsen.

[Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] har til støtte for deres klage bl.a. anført, at ”Detektor” fordrejer det baggrundsmateriale, som danner grundlag for udsendelsens indslag om omfanget af det øgede arbejdsudbud som følge af regeringens reformer.

Det er endvidere en hån mod de arbejdsløse, at DR beskriver problemet arbejdsløshed som sin egen løsning. ”Detektor” deltager i en slags ideologisk legitimering af forringelsen af mange menneskers livsgrundlag.

Som licensbetalere har klagerne krav på, at DR som public service-station lever op til anstændig omgang med sandheden. Det gør ”Detektor” ikke, hvor udsendelsen forsvarer et ideologisk dogme og forveksler det med videnskabelighed.

Pressenævnets formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man som person, virksomhed, organisation eller lignende skal være omtalt, afbildet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt blot at have interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager 1], [Klager 2] og [Klager 3] ikke selv er direkte eller indirekte nævnt i udsendelsen, har klagerne ikke en sådan interesse, at der er grundlag for at behandle klagen. Det forhold, at de betaler licens, ændrer ikke herved. Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 9. juli 2013