Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Resume
Klager klagede over et indlæg på en internetside, der indholdt en kritisk omtale af hende.
Det var Pressenævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten herunder indlæg, der bringes i internetmedier må have vide rammer, og læserbreve indeholder efter sagens natur ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler.
Henset hertil samt til, at klager tidligere i indlæg i det indklagede medie havde benyttet sig af en meget malende og umiddelbart nedværdigende sprogbrug, fandt nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af indklagede.
Den fulde tekst

Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 4/2003

[En kvinde K] har klaget til Pressenævnet over et indlæg bragt i internetmediet Kafka.dk den 4. januar 2003, idet hun mener, at god presseskik er tilsidesat.

Indlægget havde overskriften "Sandheden Om Beskyldninger". Af indlægget fremgik, at det var indsendt af Flemming Hansen den 4. januar 2003 kl. 20:19.

I indlægget hed det bl.a.:

"Prøv lige at se her hvad folk, der har lidt mere forstand på tingene, har at sige om [A] og hans skødehund.

Indlægget er sakset fra http://www.sl.dk/frameset.dsp?page-1976&Url=/article.dsp(Socialpæ ;dagogerne Landsforbund)

AF KURT LADEFOGED

Nye gentagne og grove beskyldninger får atter SL til at anlægge sag mod formanden og næstformanden for "Børnenes Stemme".

Så er den gal igen. Formanden for "Børnenes Stemme", [A], Frederiksberg er nu gået på nettet, hvor han gentager de beskyldninger mod socialpædagogerne på døgninstitutionen Glarbjerghus i Randers, som han i 1996 fik dom for var ubeføjede ved såvel byretten som landsretten.

Han blev dengang dømt for bagvaskelse og fik en dom på 10-dages betinget hæfte, en bøde på 3.000 kroner og skulle betale erstatning til pædagogerne på 25.000 kroner.

[A] udsendte den 29. april i år via sin E-mail adresse en pressemeddelelse npi@aviser.dk>(npi@aviser.dk) til en række landsdækkende nyhedsmedier, hvor han lader "Børnenes Stemme"s næstformand [K] gentage nogle af de beskyldninger, som første gang blev fremsat i 1994.

Denne gang udsender han presseudtalelsen under emnet: "Ny Randers Skandale" og skiver i overskriften, at "Randers Kommune tav overfor mor om 13-årig datters tre selvmordsforsøg". De nye beskyldninger Og nede i teksten under en underrubrik "Det er en klar skandale", hedder det videre, at "det er simpelthen uhyggeligt, og man kan næsten ikke holde ud at læse den 13-årige piges afskedsbrev til hendes mor, siger næstformand [K] fra Børnenes Stemme på Frederiksberg, som kører sagen for pigens mor.

- Vor formand, [A], der er redaktør og forfatter, blev for nogle år tilbage dømt i en standretssag for injurier for at bringe sandheden videre en forrykt dom og et klart brud på ytringsfriheden og Grundloven, understreger [K]."

Presseudtalelsen fortsætter med at fortælle, at andre medier også havde bragt ulovlighederne, men at Århus Amt og Socialpædagogernes Landsforbund mod al forventning fik dommerne på deres side og fik formanden dømt. Og det hedder videre:

"- Nu ser sagen ud til at fortsætte med ulovligheder, og vi vil naturligvis melde kommunen til politiet for misrøgt og den gamle dom vil nu igen blive taget op og forelagt Klageretten og Menneske-rettighedsdomstolen, fordi der er kommet nyt materiale frem, og [A] har søgt fri proces i sagen.

- Grunden til at pigen har prøvet at begå selvmord, er at hun er blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, samt at hun umenneskeligt er blevet skilt fra sin lillebror, som hun holder meget af ligesom man helt urimeligt har tvunget hende til skoleskift, og har afholdt nogle helt urimelige samvær med et hav af obstruktioner fra pædagogernes side, siger [K]."

Det bemærkes, at anmodningen om fri proces er blevet afslået. Gentagelse. Det er de fem år gamle injurier om, at pigen havde fået frækt undertøj på og var blevet tvunget til at sove i samme seng som pædagogen, der nu atter føres frem af "Børnenes Stemme", nu med den krølle, at det var årsagen til pigens selvmordsforsøg.

For fem år siden hævdede "Børnenes Stemme", at det påståede seksuelle overgreb havde fået den dengang 7-årige pige og hendes lillebror til at flygte ud til kirkegården for at grave deres bedstefar op, så han kunne beskytte dem mod deres vogtere! Vil ikke finde os i det SL’s formand Kirsten Nissen er rystet over, at "Børnenes Stemme" nu igen fremturer med grove beskyldninger mod forbundets medlemmer:

Vi bliver nødt til at reagere mod foreningen, når man fortsætter med de beskyldninger mod vores medlemmer, som en gang er blevet kendt ubeføjede, siger Kirsten Nissen.

Vi vil ikke findes os i, at vores medlemmer tilsvines. "Børnenes Stemme" kan mene om det sociale system, hvad de vil. Men direkte at komme med kriminelle anklager, finder vi os ikke i. Der må være en grænse.

Kirsten Nissen mener, at det tillige må være en skærpende omstændighed, at foreningens repræsentanter gentager de samme beskyldninger, som de en gang er dømt for, samt at de viser en så udpræget foragt for retten.

SL har atter bedt advokat Lars Svenning Andersen, AROS-advokaterne i Århus om at føre sagen. Klik på nettet hvis man ønsker at følge med i [A]s vidtløftige projekter, kan man klikke ind på <http://netjournalen.ejb.net> og Net-Journalens Homepage, Frederksberg-News, naturdoktor.net, Frederiksberg-Journalen, Børnenes Stemme og Dansk Social Hjælp for bare at nævne nogle stykker.

Også vor gamle bekendt advokat Holger Lindholt fører sig frem på nettet. Han udgiver det han kalder Nordens største Avis, der kan ses på <http://www.sandheden.dk>, hvor der også bringes hjertegribende historier om systemets påståede overgreb mod de stakkels børn og deres forældre.

Her findes der også angreb på kommunale sagsbehandlere og politikere. Ligeledes har lægelige eksperter som overlæge Gorm Greisen, Rigshospitalet og børnelægen May Olufsson, Hvidovre Hospital måttet stå for skud. Flere af disse overvejer også at anlægge injuriesag mod blandt andet "Børnenes Stemme"."

Klageren har anført, at indklagede har handlet i strid med god presseskik, idet hun i indlægget betegnes som "skødehund", hvilket er groft ærekrænkende og injurierende.

Indklagede har anført, at man ikke er ansvarlig for navngivne indlæg. Indlægget indeholder ikke injurier af nogen art. Der er tale om kendsgerninger med henvisning til oplysninger fremsat af og [K] selv samt en meget præcis karakteristik af de to personer.

Indklagede har videre anført, at det er en sandhed med stærke modifikationer, når klager påstår, at hun ikke har kunne svare på Flemming Hansens indlæg. Indklagede har henvist til et indlæg indsendt af [A] og [K] den 1. januar 2003 kl. 22:38.

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget: Niels Grubbe, Finn Rowold, Kaare R. Skou og Kirsten Dyregaard.

Pressenævnet udtaler:

Det er Pressenævnets opfattelse, at læserbrevsdebatten herunder indlæg, der bringes i internetmedier må have vide rammer, og læserbreve indeholder efter sagens natur ofte mere vurderende og kommenterende bemærkninger end redaktionelle artikler.

Henset hertil samt til, at klager tidligere i indlæg i det indklagede medie har benyttet sig af en meget malende og umiddelbart nedværdigende sprogbrug, finder nævnet ikke grundlag for at udtale kritik af indklagede.

Afsagt den 12. februar 2003.