Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-35-03 om fleksjob - karantæne - ledighedsydelse - arbejdsprøvning

Resume:

En kvinde der efter bevilling af fleksjob var på ledighedsydelse skulle ikke have karantæne, selvom hun havde sagt nej til en arbejdsprøvning.

Begrundelsen var, at hun ikke havde afslået et rimeligt tilbud om fleksjob.

Kommunen havde givet hende karantæne i 5 uger, da hun ikke kunne medvirke i en arbejdsprøvning af helbredsmæssige årsager.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 74b

Sagsfremstilling:

En kvinde var fundet berettiget til fleksjob på grund af dårlig ryg. Hun havde i forbindelse med afgørelsen om fleksjob været i arbejdsprøvning, og man fandt ved denne arbejdsprøvning, at hun kunne arbejde 20 timer om ugen. Efter visiteringen til fleksjob modtog hun ledighedsydelse.

Kommunen tilbød hende efterfølgende en arbejdsprøvning med henblik på oprettelse af fleksjob. Denne arbejdsprøvning forløb i vagter af 6 timer, og arbejdstiden var om aftenen. Efter den første dag meddelte hun kommunen, at hun ikke kunne klare at arbejde på denne tid, og hun ophørte med arbejdsprøvningen.

Kommunen meddelte hende, at hun havde afslået et rimeligt tilbud om fleksjob på ældrecenter og udbetalingen af ledighedsydelse ville ophøre i 5 uger jf. lov om aktiv socialpolitik § 74b, stk. b.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse med den begrundelse, at kommunens tilbud ikke var et tilbud om fleksjob, men alene et tilbud om arbejdsprøvning med henblik på senere oprettelse af fleksjob.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse, med den begrundelse, at det ikke er en korrekt vurdering at § 74 b, stk. 4 kun kan finde anvendelse når en person afslår et rimeligt tilbud om fleksjob.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af praksis af aktivlovens § 74 b, stk. 4

Afgørelse:

Kvinden var berettiget til ledighedsydelse i den 5 uger lange karantæneperiode.

Begrundelsen var, at kvinden ikke havde afslået et rimeligt tilbud om fleksjob, jf. lov om aktiv social politik § 74 b, stk. 4.

Der blev lagt vægt på, at det af kommunens journaloplysninger fremgik, at kvinden var blevet tilbudt arbejdsprøvning med henblik på oprettelse af fleksjob.

Det blev videre lagt til grund, at kvinden tidligere var blevet godkendt til fleksjob.

Ankestyrelsen bemærkede, at hvis der opstår tvivl om modtagerens rådighed, skal kommunen afprøve rådigheden. Dette kan ske ved arbejdsprøvning, arbejdspraktik e.l. jf. lov om aktiv social politik § 74 b, stk. 3 .