Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-19-04 om fleksjob - ledighedsydelse - indtægtstab - søgnehelligdage

Resume:

Der er ikke hjemmel i lov om aktiv socialpolitik til at udbetale ledighedsydelse til en person i et fleksjob ved indtægtstab i forbindelse med søgnehelligdage.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 74, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøgeren var ansat i et timelønnet fleksjob.

Kommunen gav afslag på udbetaling af ledighedsydelse i forbindelse med søgnehelligdage med den begrundelse, at der ikke i aktivlovens kapitel 7 var hjemmel til at udbetale ledighedsydelse under søgnehelligdage men kun under ferie.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet lagde med henvisning til § 74 i lov om aktiv socialpolitik vægt på, at der ikke var lovhjemmel til at udbetale ledighedsydelse ved indtægtstab i forbindelse med søgnehelligdage.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at ansøgeren fandt, at det ikke var acceptabelt og retfærdigt, at hun selv skulle betale for søgnehelligdage.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var ret til ledighedsydelse ved indtægtstab i forbindelse med søgnehelligdage.

Afgørelse:

Ansøgeren havde ikke ret til ledighedsydelse ved indtægtstab i forbindelse med søgnehelligdage.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren var ansat i et fleksjob, og at der ikke var hjemmel i lov om aktiv socialpolitik til at udbetale ledighedsydelse ved indtægtstab i forbindelse med søgnehelligdage.