Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse C-4-01 om særlig indretning - fjernbetjening - motor - bil - hjælpemidler

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet en sag om tilskud til særlig indretning i form af fjernbetjening til motor-/kabinevarmer med ur.

Ansøger blev ikke fundet berettiget til den ansøgte fjernbetjening.

Ankestyrelsen vurderede, at der skulle være særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at et ur med 3 indstillingstidspunkter i forbindelse med kørsel til forskellige trivselsmæssige formål ikke skulle kunne dække ansøgers behov for varme i bilen.

Love:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 944 af 16. oktober 2000 - § 99

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 979 af 1. oktober 2008 - § 114, stk. 3, nr. 4

Sagsfremstilling:

En 44-årig kvinde, som led af dissemineret sklerose, søgte om tilskud til fjernbetjening til en bevilget motor-/kabinevarmer. Ansøgeren modtog højeste førtidspension. Ansøger var bevilget bil og havde kørselsbehov til bl.a. indkøb, familiebesøg og kørsel med 2 børn på ca. 14 og 20 år. Ægtefællen var i arbejde.

Om den bevilgede motor-/kabinevarmer med ur, var det oplyst, at man kunne indstille uret på op til 3 tidspunkter pr. gang. Hvis det ikke blev aktuelt at benytte sig af den første indstilling, ville bilen blive varmet op og så iøvrigt vente til det næste tidspunkt, der var indkodet på uret.

Amtskommunen fandt ikke, at ansøgeren var berettiget til tilskud til særlig indretning i form af fjernbetjening til den bevilgede motor-/kabinevarmer med ur. Amtet skønnede ikke at fjernbetjeningen var nødvendig for at ansøgeren kunne bruge bilen i nødvendigt omfang.

Nævnet fandt ansøgeren berettiget til tilskud til særlig indretning i form af fjernbetjening til den bevilgede motor-/kabinevarmer med ur. Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgerens handicap skønnedes at nødvendiggøre en sådan særlig indretning. Nævnet lagde vægt på ansøgerens oplysning om, at hun havde svært ved at komme ud og tænde for motor-/kabinevarmeren. Ansøgeren ville enten skulle ud på krykker, eller skulle køre sin crosser op i bilen, hvorved ansøgeren ville nå at blive

kold. Nævnet lagde endvidere vægt på, at ansøgeren normalt ikke kunne vide på forhånd, på hvilke klokkeslæt hun havde behov for at bruge bilen, således at det ikke afhjalp hendes behov at motor-/kabinevarmeren forud kunne indstilles på op til 3 tidspunkter.

Amtskommunen klagede herefter over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der i forbindelse med den konkrete og lægelige vurdering af om der kan bevilges særlig indretning i form af en fjernbetjening til en allerede bevilget motor-/kabinevarmer, kan lægges vægt på om ansøgeren normalt ikke vil kunne vide på forhånd, på hvilke klokkeslæt ansøgeren har behov for at bruge bilen, således at det ikke afhjælper ansøgerens behov, at motor-/kabinevarmeren forud kan indstilles på op til 3 tidspunkter.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøgeren var berettiget til tilskud til fjernbetjening til motor-/kabinevarmer med ur.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at en motor-/kabinevarmer med ur dækkede ansøgerens behov for at få opvarmet bilen forinden kørsel.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren forud for kørsel i sin bil havde mulighed for at indstille uret på den tilkendte motor-/kabinevarmer med 3 tidspunkter pr. gang. Der sås ikke i ansøgerens tilfælde at være særlige omstændigheder, der kunne begrunde, at et ur med 3 indstillingstidspunkter i forbindelse med kørsel til forskellige trivselsmæssige formål ikke skulle kunne dække hendes behov for varme i bilen. Ankestyrelsen vurderede, at ansøgeren havde mulighed for at planlægge sin kørsel ud fra 3 valgte tidspunkter og at en fjernbetjening til motor-/kabinevarmeren således ikke var en nødvendig særlig indretning for at kunne benytte bilen.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Ankestyrelsen traf samtidig afgørelse om, at ansøgeren ikke skulle tilbagebetale den hjælp, hun var bevilget til fjernbetjening til motor-/kabinevarmer i henhold til nævnets afgørelse.