Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. samt ændring af ligningsloven

(Skattestop, afgiftsnedsættelse for miljøvenlige motorcykler, afgiftsfritagelse for køreskolebusser, godtgørelse af registreringsafgift ved udførsel af biler og motorcykler, ændrede regler for brugte biler m.v. samt ændret firmabilbeskatning af varebiler)1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 657 af 12. august 1999, som ændret bl.a. ved § 3 i lov nr. 960 af 20. december 1999, § 3 i lov nr. 1297 af 20. december 2000 og senest ved lov nr. 359 af 18. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A-D, affattes således:

»

 

Vægt-
afgift

kr.

Udligningsafgift

   

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
vogn

kr.

A. Personmotorkøretøjer bortset fra busser (rute- og turistbiler m.m.) og hyrevogne. Påhængs- og sættevogne til personbefordring.

     

I. Egenvægt indtil 600 kg

Motorcykler.

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

580

 

 

330

 

 

-

Andre personmotorkøretøjer.

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

850

 

480

 

-

II. Egenvægt 601-800 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.040

 

600

 

-

III. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.420

 

790

 

-

IV. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

1.880

 

1.000

 

-

V. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

2.460

 

-

 

-

3 måneder

1.240

640

-

VI. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

6 måneder

 

3.390

 

-

 

-

3 måneder

1.700

860

-

VII. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

3 måneder

 

96

 

48

 

19

B. Busser, turistbiler og lign. med højst 2 aksler. (Rutebiler, se § 15, stk. 1, nr. 6)

     

I. Egenvægt indtil 1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

450

 

1.130

-

II. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

585

 

1.160

-

III. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

810

 

1.230

-

IV. Egenvægt 2.001-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

900

 

1.230

-

V. Egenvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.440

 

1.230

 

-

VI. Egenvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.920

 

1.230

 

-

VII. Egenvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.400

 

1.230

 

-

VIII. Egenvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.120

 

1.230

 

-

IX. Egenvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.640

 

1.230

 

-

X. Egenvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

4.160

 

1.230

 

-

XI. Egenvægt over 9.000 kg

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

50

 

14

 

-

C. Busser, turistbiler og lign.

med mere end 2 aksler.

Afgift pr. 100 kg egenvægt:

12 måneder

 

 

36

 

 

10

 

 

-

   

Udligningsafgift

kr.

D. Hyrevogne og sygetransportbiler.

(Ambulancer, se § 15, stk. 1, nr. 5)

I. Egenvægt indtil 800 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

 

 

1.530

II. Egenvægt 801-1.100 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

1.890

III. Egenvægt 1.101-1.300 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.240

IV. Egenvægt 1.301-1.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.450

V. Egenvægt 1.501-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

2.710

VI. Egenvægt over 2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

 

3.250

«

2. § 3, stk. 3 og 4, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Motorcykler med en motorvolumen over 150 cm3, der opfylder miljønormerne for 2006, er fritaget for vægtafgift til og med 2006. For motorcykler med en motorvolumen på 150 cm3 eller mindre, der opfylder miljønormerne for 2006, betales vægtafgift med halvdelen af satserne i stk. 1 til og med 2006. De i 1. og 2. pkt. nævnte miljønormer er de ændrede tekniske krav og emissionsnormer for 2006, der er vedtaget ved ændring af direktiv 97/24/EF.«

3. I § 4, stk. 1, 2. pkt., ændres »stk. 2« til: »stk. 4«.

4. § 4, stk. 1, I-II, affattes således:

»

 

Vægtafgift

Udligningsafgift

Tillæg for privat an-

vendelse

 

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøj

kr.

Påhængs-
køretøj

kr.

Motor-
køretøj

kr.

I.

Motorcykler med varesidevogn

         
 

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

290,25

-

76

-

-

II

Vare- og lastbiler m.v., der ikke er afgiftspligtige efter lov om afgift af vejbenyttelse, samt visse påhængskøretøjer.

         

A.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. indtil 4.000 kg tilladt totalvægt.

         
 

Totalvægt indtil 500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

850

 

-

 

360

 

-

 

900

 

Totalvægt 501-1.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.090

 

110

 

520

 

-

 

900

 

Totalvægt 1.001-2.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

1.810

 

220

 

710

 

-

 

900

 

Totalvægt 2.001-2.500 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.140

 

290

 

890

 

-

 

5.040

 

Totalvægt 2.501-3.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.760

 

360

 

1.010

 

-

 

5.040

 

Totalvægt 3.001-4.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.760

 

440

 

1.150

 

160

 

5.040

B.

Motor- og påhængskøretøjer m.v. over 4.000 kg tilladt totalvægt.

a) Med højst 2 aksler.

         
 

Totalvægt 4.001-5.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

552

 

1.150

 

200

 
 

Totalvægt 5.001-6.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

672

 

1.150

 

250

 
 

Totalvægt 6.001-7.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

825

 

1.150

 

300

 
 

Totalvægt 7.001-8.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

988

 

1.150

 

400

 
 

Totalvægt 8.001-9.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

1.161

 

1.150

 

450

 
 

Totalvægt 9.001-10.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.052

 

1.344

 

1.150

 

550

 
 

Totalvægt 10.001-11.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.279

 

1.537

 

1.150

 

650

 
 

Totalvægt 11.001-12.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

2.610

 

1.740

 

1.150

 

750

 
 

Totalvægt 12.001-13.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.087

 

1.953

 

1.150

 

850

 
 

Totalvægt 13.001-14.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.604

 

2.176

 

1.150

 

1.000

 
 

Totalvægt 14.001-15.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

4.161

 

2.628

 

1.150

 

1.100

 
 

Totalvægt over 15.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

60

 

40

 

16

 

16

 
 

b) Med mere end 2 aksler.

Totalvægt indtil 18.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

 

32

 

 

20

 

 

11

 

 

12

 
 

Totalvægt 18.001-19.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.069

 

1.953

 

1.150

 

1.100

 
 

Totalvægt 19.001-20.000 kg

Afgift pr. køretøj:

12 måneder

 

3.332

 

2.156

 

1.150

 

1.200

 
 

Totalvægt over 20.000 kg

Afgift pr. 200 kg totalvægt:

12 måneder

 

36

 

24

 

13

 

13

 

«

5. § 4, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4-10 bliver herefter stk. 2-8.

6. I § 4, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. I, II, A«.

7. I § 4, stk. 10, der bliver stk. 8, ændres »stk. 7« til: »stk. 5«.

8. I § 23, stk. 2, nr. 1, ændres »§ 4, stk. 8, 9 og 10« til: »§ 4, stk. 6-8«.

§ 2

I lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, jf. lovbekendtgørelse nr. 655 af 12. august 1999, som ændret bl. a. ved § 4 i lov nr. 960 af 20. december 1999 og senest ved § 4 i lov nr. 1297 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1. § 3, stk. 1, A og B, affattes således:

»A. Benzindrevne personbiler m.v.

Afgift pr.
halvår,
kr.
pr. personbil

Kilometer pr. liter mindst

20,0

260

Under

20,0,

men ikke under

18,2

510

Under

18,2,

men ikke under

16,7

760

Under

16,7,

men ikke under

15,4

1.010

Under

15,4,

men ikke under

14,3

1.260

Under

14,3,

men ikke under

13,3

1.510

Under

13,3,

men ikke under

12,5

1.750

Under

12,5,

men ikke under

11,8

2.000

Under

11,8,

men ikke under

11,1

2.250

Under

11,1,

men ikke under

10,5

2.500

Under

10,5,

men ikke under

10,0

2.750

Under

10,0,

men ikke under

9,1

3.240

Under

9,1,

men ikke under

8,3

3.750

Under

8,3,

men ikke under

7,7

4.250

Under

7,7,

men ikke under

7,1

4.740

Under

7,1,

men ikke under

6,7

5.240

Under

6,7,

men ikke under

6,3

5.740

Under

6,3,

men ikke under

5,9

6.230

Under

5,9,

men ikke under

5,6

6.730

Under

5,6,

men ikke under

5,3

7.240

Under

5,3,

men ikke under

5,0

7.740

Under

5,0,

men ikke under

4,8

8.230

Under

4,8,

men ikke under

4,5

8.730

Under

4,5

9.230

B. Dieseldrevne personbiler m.v.

Afgift pr. halvår, kr.
pr. personbil

Forbrug

Udligning

Kilometer pr. liter mindst

32,1

-

80

Under

32,1,

men ikke under

28,1

-

370

Under

28,1,

men ikke under

25,0

-

660

Under

25,0,

men ikke under

22,5

260

720

Under

22,5,

men ikke under

20,5

510

790

Under

20,5,

men ikke under

18,8

760

850

Under

18,8,

men ikke under

17,3

1.010

920

Under

17,3,

men ikke under

16,1

1.260

990

Under

16,1,

men ikke under

15,0

1.510

1.060

Under

15,0,

men ikke under

14,1

1.750

1.140

Under

14,1,

men ikke under

13,2

2.000

1.210

Under

13,2,

men ikke under

12,5

2.250

1.290

Under

12,5,

men ikke under

11,9

2.500

1.360

Under

11,9,

men ikke under

11,3

2.750

1.420

Under

11,3,

men ikke under

10,2

3.240

1.570

Under

10,2,

men ikke under

9,4

3.750

1.710

Under

9,4,

men ikke under

8,7

4.250

1.840

Under

8,7,

men ikke under

8,1

4.740

2.000

Under

8,1,

men ikke under

7,5

5.240

2.110

Under

7,5,

men ikke under

7,0

5.740

2.250

Under

7,0,

men ikke under

6,6

6.230

2.410

Under

6,6,

men ikke under

6,2

6.730

2.540

Under

6,2,

men ikke under

5,9

7.240

2.670

Under

5,9,

men ikke under

5,6

7.740

2.830

Under

5,6,

men ikke under

5,4

8.230

2.970

Under

5,4,

men ikke under

5,1

8.730

3.160

Under

5,1,

9.230

3.300
«

2. § 3, stk. 2 og 3, ophæves.

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 2 og 3.

3. I § 3, stk. 5, der bliver stk. 3, ændres »stk. 4« til: »stk. 2« (2 steder).

§ 3

I lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 807 af 24. august 2000, som ændret ved § 3 i lov nr. 165 af 15. marts 2000 og § 39 i lov nr. 1029 af 22. november 2000, foretages følgende ændringer:

1. I § 2, stk. 1, nr. 6, indsættes som litra e:

»e) af køreskoler alene anvendes til undervisningsformål. Køretøjerne må ikke anvendes til privat personbefordring.«

2. I § 3 a, stk. 5, ændres »stk. 3-12« til: »stk. 3-13«.

3. I § 4, stk. 1, ændres »6.101-11.200 kr.« til: »7.201-13.200 kr.«, og »48.800 kr.« ændres til: »57.400 kr.«

4. I § 4, stk. 2, nr. 2, ændres »stk. 3« til: »stk. 4«.

5. § 4, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Afgiften for brugte køretøjer beregnes af køretøjets afgiftspligtige værdi og efter dets alder med følgende satser, jf. dog stk. 12 og §§ 5, 5 a og 6:

1) Motorcykler:

1-2 år: 105 pct. af 5.300-9.600 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 4.400-7.900 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 3.500-6.300 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 2.600-4.700 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 1.700-3.000 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 800-1.400 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer:

1-2 år: 105 pct. af 41.700 kr. og 180 pct. af resten.

2-3 år: 105 pct. af 34.500 kr. og 180 pct. af resten.

3-4 år: 105 pct. af 27.300 kr. og 180 pct. af resten.

4-5 år: 105 pct. af 20.100 kr. og 180 pct. af resten.

5-6 år: 105 pct. af 13.000 kr. og 180 pct. af resten.

Over 6 år: 105 pct. af 5.800 kr. og 180 pct. af resten.«

6. I § 4, stk. 7, ændres »§ 10, stk. 4« til: »§ 10, stk. 5«.

7. § 4, stk. 11, affattes således:

»Stk. 11. De i stk. 1, 6 og 13 fastsatte beløbsgrænser reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.«

8. § 4, stk. 12, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 12. For brugte personbiler og motorcykler med en alder under 1 år, jf. stk. 10, fastsættes afgiften til den afgift, der ville have været gældende ved bilens eller motorcyklens afgiftsberigtigelse som ny, jf. § 9, stk. 2, med fradrag af 1 pct. pr. 1.000 km, som køretøjet har tilbagelagt efter registreringen eller ibrugtagningstidspunktet. Fradraget kan dog højst udgøre 2 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet i de første 3 måneder og højst 1 pct. pr. afsluttet måned efter registrerings- eller ibrugtagningstidspunktet for de efterfølgende måneder. For biler og motorcykler, der her eller i udlandet har været anvendt til formål omfattet af § 2, stk. 1, eller anvendt under omstændigheder, der hverken her eller i udlandet medfører registreringspligt, fradrages yderligere 5.000 kr., såfremt bilen eller motorcyklen har været registreret eller taget i anvendelse i mindst 2 måneder og kørt mindst 5.000 km. Er der ikke anmeldt en pris for køretøjet efter § 9, stk. 2, fastsættes den afgift, der ville have været gældende ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt skønsmæssigt af vurderingsmyndigheden, jf. § 10, stk. 2.

    Stk. 13. Brugte personbiler og motorcykler med en alder indtil 1 år, der er i åbenbart væsentligt dårligere stand end sædvanligt for alderen eller af andre grunde må antages at have en væsentligt hurtigere værdiforringelse end sædvanligt for alderen afgiftsberigtiges efter vurdering af bilens eller motorcyklens almindelige pris ved salg til bruger her i landet. Afgiftsberigtigelse efter 1. pkt. sker på følgende måde:

1) Motorcykler:

105 pct. af 6.200-11.200 kr. og 180 pct. af resten.

2) Andre køretøjer, jf. dog §§ 5, 5 a og 6:

105 pct. af 48.800 kr. og 180 pct. af resten.

    Stk. 14. Den afgiftspligtige værdi efter stk. 13 nedsættes med 17 pct. af det samlede beløb af de fradrag i afgiften, der efter § 3, stk. 2, og med 30 pct. af de fradrag i den afgiftspligtige værdi, der efter § 8, stk. 7, kunne være foretaget ved køretøjets afgiftsberigtigelse som nyt. I perioden indtil år 2005 nedsættes afgiftssatserne for brugte personbiler, der som nye ville være omfattet af stk. 2, nr. 1. Nedsættelsen sker ved, at afgiftssatserne i stk. 13, nr. 1 eller 2, nedsættes med samme brøkdele, som afgiften af tilsvarende nye biler på tidspunktet for afgiftsberigtigelsen nedsættes med efter stk. 2, nr. 1.«

9. I § 5, stk. 1, ændres »12.100 kr.« til: »13.800 kr.«

10. I § 5, stk. 3, ændres »30.000« til: »34.100 kr.«, og »50.000 kr.« ændres til: »56.800 kr.«

11. § 5, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. For brugte biler af den i stk. 1, 3 og 10 omhandlede karakter beregnes afgiften af bilens afgiftspligtige værdi efter dens alder med følgende satser:

1) Køretøjer omfattet af stk. 1 og 10:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 11.700 kr. og 95 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 10.000 kr. og 95 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 8.300 kr. og 95 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 6.500 kr. og 95 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 4.800 kr. og 95 pct. af resten.

5-6 år: 0 kr. af 3.100 kr. og 95 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 1.400 kr. og 95 pct. af resten.

2) Køretøjer omfattet af stk. 3 og 10:

Ikke over 1 år: 0 kr. af 29.000 kr. og 30 pct. af resten.

1-2 år: 0 kr. af 24.800 kr. og 30 pct. af resten.

2-3 år: 0 kr. af 20.500 kr. og 30 pct. af resten.

3-4 år: 0 kr. af 16.300 kr. og 30 pct. af resten.

4-5 år: 0 kr. af 12.000 kr. og 30 pct. af resten.

5-6 år: 0 kr. af 7.800 kr. og 30 pct. af resten.

Over 6 år: 0 kr. af 3.500 kr. og 30 pct. af resten.

For biler over 3 t, jf. stk. 3, kan afgiften dog højst udgøre 56.800 kr.«

12. I § 5, stk. 12, ændres »stk. 1, 3 og 5« til: »stk. 1 og stk. 5, nr. 1«, og »1999« ændres til: »2003«.

13. I § 7, stk. 1, ændres »§ 10, stk. 4« til: »§ 10, stk. 5«.

14. I § 7 a, stk. 3, ændres »§ 10, stk. 4« til: »§ 10, stk. 5«.

15. Efter § 7 a indsættes:

»Godtgørelse af afgift

§ 7 b. Afgiften af et brugt motorkøretøj, der er afgiftsberigtiget efter §§ 4, 5, 5 a eller 6, godtgøres, såfremt køretøjet afmeldes fra motorregisteret og udføres fra landet.

    Stk. 2. Godtgørelsesbeløbet fastsættes i medfør af § 10 således:

1) For motorcykler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 1, eller § 4, stk. 6, nr. 1, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 1, stk. 12 eller 13.

2) For personbiler afgiftsberigtiget efter § 4, stk. 1, nr. 2, eller § 4, stk. 6, nr. 2, som afgiften efter § 4, stk. 6, nr. 2, stk. 12 eller 13.

3) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 1, eller § 5, stk. 5, nr. 1, som afgiften efter § 5, stk. 5, nr. 1.

4) For varebiler afgiftsberigtiget efter § 5, stk. 3 og 10, eller § 5, stk. 5, nr. 2, som afgiften efter § 5, stk. 5, nr. 2.

5) For autocampere og busser afgiftsberigtiget efter § 5 a, stk. 1, som afgiften efter § 5 a, stk. 1.

6) For hyrevogne og sygetransportkøretøjer afgiftsberigtiget efter § 6, stk. 1, som afgiften efter § 6, stk. 1.

    Stk. 3. I de afgiftsbeløb, der er fastsat efter stk. 2, fratrækkes 15 pct. af beløbet. Der godtgøres ikke beløb på under 4.000 kr. for motorcykler, varebiler, hyrevogne og sygetransportkøretøjer og under 7.500 kr. for personbiler, herunder autocampere og busser.

    Stk. 4. Der kan ikke godtgøres afgift for

1) køretøjer, der efter regler fastsat i medfør af § 1, stk. 3, har mistet deres afgiftsmæssige identitet,

2) køretøjer, der er afgiftspligtige efter § 7 eller ikke kan fritages for afgift efter § 7 a,

3) køretøjer, der er mere end 35 år gamle regnet fra første registreringsdato,

4) køretøjer, der ikke er i registreringsklar stand,

5) udstyr m.v., som der ikke er betalt registreringsafgift af.

    Stk. 5. Afgiftsgodtgørelsen efter stk. 2 kan ikke overstige den afgift, der oprindelig er betalt, fratrukket 15 pct.

    Stk. 6. Ved fornyet tilmelding til motorregisteret af et køretøj, for hvilket der er godtgjort afgift, beregnes afgiftsbeløbet på samme måde som godtgørelsesbeløbet efter § 7 b, stk. 2, men uden nedslag i afgiftsbeløbet.

§ 7 c. Afgiften godtgøres af de statslige told- og skattemyndigheder, når køretøjets afgiftspligtige værdi, jf. § 10, er fastslået, og de statslige told- og skattemyndigheder har modtaget dokumentation for køretøjets afmeldelse fra motorregisteret og udførsel her fra landet.

    Stk. 2. Afgiften udbetales senest 3 uger efter modtagelsen af dokumentation i henhold til stk. 1. Såfremt de statslige told- og skattemyndigheder ikke kan godkende dokumentationen eller på grund af modtagerens forhold ikke kan foretage den nødvendige kontrol af køretøjets værdi på udførselstidspunktet, afbrydes fristen, indtil den nødvendige dokumentation foreligger eller kontrollen kan foretages.

    Stk. 3. Hvis det konstateres, at en person eller virksomhed har fået for meget i godtgørelse, afkræves den pågældende det skyldige beløb til betaling senest 14 dage efter påkrav. Bestemmelserne i §§ 6-8 i lov om opkrævning af skatter og afgifter finder tilsvarende anvendelse. Ubetalte beløb kan inddrives ved udpantning eller lønindeholdelse efter § 14 i lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v.

    Stk. 4. Skatteministeren fastsætter regler for dokumentation af køretøjers værdi, jf. stk. 1, samt procedurer i forbindelse med vurdering og udførsel af køretøjer.

    Stk. 5. Til dækning af myndighedernes udgifter i forbindelse med vurdering af køretøjer, der ønskes udført med afgiftsgodtgørelse, betales et gebyr på 150 kr. pr. køretøj. Gebyret skal være betalt senest ved fremstillingen af køretøjet for myndighederne.

    Stk. 6. Det i stk. 5 fastsatte gebyr reguleres årligt med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket den af finansministeren bekendtgjorte tilpasningsprocent for det pågældende finansår efter lov om en satsreguleringsprocent. Procenten beregnes med én decimal. De således regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 10. Regulering efter 1. pkt. foretages første gang med virkning for 2003.«

16. I § 8, stk. 4, ændres »invalideudstyr« til: »udstyr til hjælp for personer med varigt nedsat funktionsevne«.

17. I § 10 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Brugte biler og motorcykler, der skal registreres her i landet første gang, skal inden værdifastsættelsen forevises Statens Bilinspektion, der syner køretøjet med henblik på at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Bilinspektionens påtegninger på synspapirerne indgår i værdifastsættelsen, som kan ske, uden at køretøjet forevises for de i § 13 nævnte vurderingsmænd. De i § 13 nævnte vurderingsmænd kan efter anmodning besigtige et køretøj, hvis de finder det nødvendigt, eller hvis den, der frembyder køretøjet, ønsker det.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

18. I § 13, stk. 1, indsættes efter »afgiftsberigtigelse«: »eller godtgørelse i forbindelse med udførsel, jf. §§ 7 b og c,«.

19. § 24 affattes således:

»§ 24. Chassisnummer eller stelmærkning på et køretøj må ikke ændres eller fjernes.

    Stk. 2. Ihugning eller genihugning m.v. af chassisnummer eller stelmærkning skal finde sted under Statens Bilinspektions kontrol.

    Stk. 3. For motorkøretøjer omfattet af en skadesforsikring, der er genopbygget efter at have været ødelagt ved færdselsuheld, eksplosion, ildebrand m.m., kontrolleres ihugning eller genihugning m.v. af chassisnummer eller stelmærkning af forsikringsselskabet eller dettes repræsentant.«

20. I § 25, stk. 4, ændres: »køretøj,« til: »køretøj eller på anden måde helt eller delvis har finansieret dette,«.

21. § 27, stk. 1, affattes således:

»Med bøde straffes den, der forsætligt eller groft uagtsomt

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger til brug for afgiftskontrollen,

2) overtræder § 9, stk. 1 og 2, § 13, stk. 2, § 16, stk. 1 og 2, § 19, stk. 1, § 20, § 21, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1, § 24, § 25, stk. 1, 3 og 5,

3) anvender et afgiftspligtigt køretøj, som ikke er afgiftsberigtiget, eller for hvilket der ikke er meddelt tilladelse efter bestemmelserne i § 3 a, stk. 1, 7 og 8,

4) anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er fritaget for afgift, eller hvoraf der er betalt afgift efter bestemmelserne i § 5, stk. 1, 10 og 12, § 5 a, stk. 1, eller § 6, stk. 1, i strid med de betingelser, der gælder for fritagelsen eller afgiftsberigtigelsen efter den pågældende bestemmelse,

5) undlader at efterkomme et påbud, der er meddelt i medfør af § 18, stk. 1, om angivelse for kortere perioder end en måned,

6) anvender et køretøj, der er afmeldt af motorregisteret efter reglerne om tilbagebetaling af afgift for ældre køretøjer i tidligere lovgivning,

7) her i landet anvender et afgiftspligtigt køretøj, der er afmeldt af motorregisteret, og for hvilket der er godtgjort afgift efter reglerne om godtgørelse af afgift i forbindelse med udførsel, jf. § 7 b og c.«

§ 4

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 887 af 8. oktober 2001, som ændret senest ved § 8 i lov nr. 313 af 21. maj 2002, foretages følgende ændring:

1. I § 16, stk. 4, indsættes som 10. og 11. pkt.:

»For biler omfattet af § 4, stk. 1, II, A, i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. finder 1.-9. pkt. kun anvendelse, såfremt der skal betales tillægsafgift for privat anvendelse efter § 2 i lov om vægtafgift af køretøjer m.v. For biler, der er indregistreret første gang den 2. juni 1998 eller tidligere finder 1.-9. pkt. ikke anvendelse på biler, hvor merværdiafgift vedrørende anskaffelsen er fradraget ifølge merværdiafgiftsloven § 37, stk. 1, § 38, stk. 1, eller § 41, fordi bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt.«

§ 5

    Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni 2002, jf. dog stk. 2-6.

    Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4, og § 2, nr. 1, har virkning for det enkelte køretøj fra den første afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. januar 2003 eller senere.

    Stk. 3. Det ved lovens § 1, nr. 2, indsatte § 3, stk. 3, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. har virkning for motorcykler registreret første gang her eller i udlandet fra og med det virkningstidspunkt, der fastsættes af skatteministeren.

    Stk. 4. Lovens § 3, nr. 15 og 19, har virkning fra og med den 1. juni 2002.

    Stk. 5. Lovens § 3, nr. 17, har virkning for brugte biler og motorcykler, der synes med henblik på registrering her i landet fra og med den 1. juli 2002. For brugte biler og motorcykler, der er anmeldt til syn efter lovens ikrafttræden, og som synes med henblik på registrering her i landet før den 1. juli 2002, anvendes de hidtil gældende regler i lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.

    Stk. 6. § 4 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra den 1. januar 2002.

Givet på Christiansborg Slot, den 27. maj 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Svend Erik Hovmand

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.