Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om kapitalafkastsatsen for 20021)

 

Told- og Skattestyrelsen har beregnet kapitalafkastsatsen for indkomståret 2002 til 6 pct., jf. virksomhedsskattelovens § 9.

Told- og Skattestyrelsen, den 29. juli 2002

Ole Kjær

/Jens Perch Nielsen

Officielle noter

1) I Told- og Skattestyrelsens interne nummerrække har cirkulæret nr. 2002-24.