Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om virkning af visse bestemmelser i lov om
ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v.

 

I medfør af § 5, stk. 3, i lov nr. 342 af 27. maj 2002 om ændring af lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. samt ændring af ligningsloven fastsættes, at det ved lovens § 1, nr. 2, indsatte § 3, stk. 3, i lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. har virkning for motorcykler registreret første gang her eller i udlandet fra og med den 1. oktober 2002.

Skatteministeriet, den 10. september 2002

Svend Erik Hovmand

/K. Aasberg Karlsen