Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om
regulering af grundbeløb i lov om afgift af dødsboer og gaver

(boafgiftsloven)

 

I medfør af § 31, stk. 3, i lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 23. august 2001, fastsættes:

§ 1. Efter lovens § 31, stk. 1, reguleres grundbeløbet for bundfradraget ved beregning af boafgift i lovens § 6, stk. 1, litra a og b, og de afgiftsfri årlige gavebeløb i lovens § 22, stk. 1 og 2, efter personskattelovens § 20.

§ 2. Med virkning for kalenderåret 2003 udgør bundfradraget ved beregning af boafgift 224.600 kr., det afgiftsfri gavebeløb i § 22, stk. 1, 49.900 kr. og det afgiftsfri beløb i § 22, stk. 2, 17.500 kr.

Skatteministeriet, den 11. oktober 2002

Svend Erik Hovmand

/Lise Bo Nielsen